Fenomen pograniczy


Abstrakt

Artykuł ma na celu wyjaśnienie motywów powstania czasopisma a także wyjaśnienia przyczyny, dla której „pogranicze” powinno być ważną kategorią badawczą nauki o polityce. Autorzy wyjaśniają jakie jest ich rozumienie pogranicza - miejsca, którego istnienie konstytuuje granica. Globalne zmiany polityczne, społeczne, ekonomiczne i kulturowe, zachodzące w ostatnich dekadach, każą rozszerzyć terytorialne definiowanie pogranicza z miejsc leżących w pobliżu granicy państwowej, na miejsca leżące w pobliżu granicy rozumianej szerzej. Zmieniają się bowiem funkcje granic, a dynamika ich zmian jest na tyle duża, że pogranicza pozostają trwałymi konstruktami kulturowymi nawet na terytoriach obecnie jednorodnych etnicznie/narodowo. W dalszej części artykułu autorzy wyjaśniają szerzej te obserwacje, a także pokrótce zdają sprawę ze specyfiki Śląska Opolskiego i cech, które konstytuują go jako region pogranicza.


Słowa kluczowe

pogranicze Śląsk Opolski funkcje granic euroregiony współpraca transgraniczna

Pobierz

Opublikowane : 2013-07-10


Opioła, W., & Trzcielińska-Polus, A. (2013). Fenomen pograniczy. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 6-11. https://doi.org/10.25167/ppbs1057

Wojciech Opioła  wopiola@uni.opole.pl
Universitet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2473-3375
Aleksandra Trzcielińska-Polus 
Universitet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2610-5639


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0