Kategoria pogranicza w politologii. Aspekty teoretyczne i praktyczne


Abstrakt

Przedmiotem niniejszego artykułu jest kategoria pogranicza i jej usytuowanie w nauce o polityce (politologii). Istotne jest ukazanie pogranicza w różnych kontekstach i ujęciach, co wynika ze wzrastającego zainteresowania tą problematyką ze strony różnorodnych nauk, w tym politologii, socjologii, geografii czy ekonomii. Widoczna jest tu wymiana myśli i idei oraz wzajemne korzystanie z dorobku naukowo-badawczego. Kategoria pogranicza współwystępuje z innymi pojęciami, a interdyscyplinarność badań prowadzi niekiedy do odmiennego ich definiowania. Dlatego też w pierwszej części artykułu określono podstawowe pojęcia, takie jak: region, region przygraniczny i transgraniczny, współpraca transgraniczna. W drugiej – odniesiono się do badań nad pograniczami na kontynencie afrykańskim, gdzie mimo braku realnych powiązań integracyjnych, w ostatnich latach dostrzec można praktyczne inicjatywy dotyczące pograniczy i promujące współpracę transgraniczną.


Słowa kluczowe

pogranicze współpraca transgraniczna Afryka integracja

Pobierz

Opublikowane : 2013-07-18


Modzelewski, W., & Żukowski, A. (2013). Kategoria pogranicza w politologii. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 35-43. https://doi.org/10.25167/ppbs1062

Wojciech Tomasz Modzelewski 
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1049-2873
Arkadiusz Żukowski  arkadiusz.zukowski@uwm.edu.pl
Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3413-9492


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0