Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa


Abstrakt

Istnienie granic państwowych wynika przede wszystkim z przypisania państwom terytorium a także z właściwego wspólnotom ludzkim instynktu terytorialności. Granica państwa, wyznaczając położenie geograficzne terytorium, określa nie tylko obszar państwa, ale spełnia również określone funkcje, które w podstawowym wymiarze mają charakter wewnętrzny i zewnętrzny. Mimo że na wielu obszarach granice zachowały tradycyjną funkcję bariery, współczesne granice nie funkcjonują już w ten sam sposób, jak jeszcze w niedalekiej przeszłości. W warunkach globalizacji kultury oraz internacjonalizacji polityki i gospodarki nastąpiło otwarcie granic i związane z tym osłabienie kontroli granicznej, stanowiącej dotychczas barierę dla przepływu ludzi, dóbr, kapitału i idei. Oznacza to, że współczesna percepcja granic państwowych dotyczy nie tylko zmian zachodzących w obrębie instytucji państwa i jego polityk, ale również wiąże się ze zmianami w kontekście redefinicji obywatelstwa, suwerenności i tożsamości narodowej.


Słowa kluczowe

granica; tożsamo´´sć narodowa; funkcje granic; typologie granic; kultura pogranicza; procesy integracyjne

Pobierz

Opublikowane : 2013-07-18


Balawajder, G. (2013). Granica państwa jako kategoria wielowymiarowa. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 44-56. https://doi.org/10.25167/ppbs1063

Grzegorz Balawajder  bogrze23@gmail.com
Universitet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9397-4095


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0