Pogranicze jako kategoria w naukach o polityce


Ruszkowski, J. (2013). Pogranicze jako kategoria w naukach o polityce. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 78-79. https://doi.org/10.25167/ppbs1076

Janusz Ruszkowski  pogranicze@uni.opole.pl
Universytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-4786-7416


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0