Pogranicze w politologii


Zenderowski, R. (2013). Pogranicze w politologii. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 81. https://doi.org/10.25167/ppbs1078

Radosław Zenderowski  pogranicze@uni.opole.pl
Uniwersytet Kardinala Stefana Wyszyńskiego w Warszawie  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0249-0499


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0