Hercegowina na styku narodów, religii i języków


Abstrakt

Hercegowina, wprawdzie mniejsza pod względem powierzchni i liczby ludności od Bośni, posiada wiele cech odróżniających ją od większego sąsiada, z którym tworzy obecnie wspólne państwo. Wcześniej niż Bośnia wymieniana w literaturze, o bogatej i nierzadko dramatycznej historii, jest typowym obszarem pogranicza, gdzie stykają się ze sobą różne narody, kultury czy religie. Przez wieki silnie związana, głównie poprzez kontakty handlowe, z pobliskim wybrzeżem Adriatyku, a szczególnie z Dubrownikiem, przejęła wiele ze zwyczajów i tradycji śródziemnomorskich, będąc jednocześnie przez długi czas podporządkowana władcom tureckim, a do tego zamieszkana po części przez liczną grupę prawosławnych Serbów. Wszystkie te czynniki powodują, iż – pomimo braku wytyczonych, powszechnie akceptowanych granic – Hercegowina posiada swoją specyfikę, odróżniającą ją od sąsiednich prowincji. Niestety, jest ona współcześnie ze względów politycznych często negowana, podobnie zresztą jak sama nazwa, nieraz pomijana przy opisie tego jakże interesującego regionu.


Słowa kluczowe

Hercegowina; Bośnia; tożsamość narodowa; wojna w Jugosławii; historia Hercegowiny

Pobierz

Opublikowane : 2013-07-22


Krysieniel, K. (2013). Hercegowina na styku narodów, religii i języków. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 83-90. https://doi.org/10.25167/ppbs1079

Krzysztof Krysieniel  pogranicze@uni.opole.pl
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8839-6350


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0