Wielka Brytania jako region pogranicza. Tożsamości i artykulacja interesów politycznych


Abstrakt

Celem artykułu jest spojrzenie na rzeczywistość polityczną Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z perspektywy pogranicza. Jest ono rezultatem działań politycznych, obszarem, w którym znajdują one swój wyraz, ale i na zasadzie sprzężenia zwrotnego są siłą napędową tych procesów. Tożsamości pogranicza w Wielkiej Brytanii odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu rzeczywistości politycznej. Ich zróżnicowanie, siła artykulacji interesów, uczestnictwo w rywalizacji politycznej, w dużej mierze, choć nie był to czynnik jedyny, przesądziły o obecnym kształcie ustrojowym państwa. Jednocześnie zauważalny jest, subtelny na razie, wpływ przeobrażeń ustrojowych na zmiany tożsamości. Coraz więcej mieszkańców, obok identyfikacji narodowej /regionalnej, wskazuje także na związki z Wielką Brytanią jako całością, co świadczy o tym, że Zjednoczone Królestwo, dzieląc się władzą raczej umacnia państwo niż prowadzi je ku rozpadowi, choć takie ryzyko przy dewolucji w brytyjskich warunkach istnieje.


Słowa kluczowe

dewolucja; Wielka Brytania; tożsamość narodowa; Szkocja; Anglia; Walia; Irlandia Północna

Pobierz

Opublikowane : 2013-07-22


Katana, M. (2013). Wielka Brytania jako region pogranicza. Tożsamości i artykulacja interesów politycznych. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 91-105. https://doi.org/10.25167/ppbs1080

Magdalena Katana  pogranicze@uni.opole.pl
Uniwersytet Wrocławski  Polska
https://orcid.org/0000-0002-7862-8549


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0