Współpraca transgraniczna organizacji pozarządowych pomiędzy Polską a Ukrainą. Uwarunkowania prawno-instytucjonalne oraz stan faktyczny


Abstrakt

W niniejszym artykule została zaprezentowana specyfika współpracy transgranicznej pomiędzy Ukrainą i Polską. Analizę przeprowadzono przez pryzmat działalności organizacji pozarządowych. Dzięki ich zaangażowaniu współpraca transgraniczna stała się ważnym elementem procesów integracyjnych, dzięki któremu jest możliwa optymalizacja wykorzystania potencjału i zasobów regionów przygranicznych. Główny ciężar analizy został skupiony na obszarze pogranicza polsko-ukraińskiego. Podjęto próbę określenia perspektyw dla kontynuacji współpracy w przyszłości. Przedmiotem szczególnego zainteresowania była działalność organizacji polonijnych na Ukrainie z uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych.


Słowa kluczowe

współpraca transgraniczna; organizacje pozarządowe; współpraca międzyregionalna; społeczeństwo obywatelskie; euroregion

Antoniuk, N., Papish, N. (2014). Współpraca transgraniczna jako czynnik transformacji międzynarodowych funkcji granicy ukraińsko-polskiej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 1, s. 61-73.

Balfour, R., Rotta, A. (2005). Beyond enlargement. The European neighbourhood policy and its tools. The International Spectator, 40(1), 7-20.

Böhm, H., Opioła, W. (2019). Czech–Polish Cross-Border (Non) Cooperation in the Field of the Labor Market: Why Does It Seem to Be Un-De-Bordered? Sustainability, 11(10), 2855.

Czepil, B., Opioła, W. (2017). Politics in the borderlands. Cultural diversity and its impact on civil society and quality of governance. W: E. Opiłowska, J. Roose (red.), Advances in European Borderlands Studies. Baden-Baden: Nomos Verlag, 147-164.

’Diialnist’ (2016). Diialnist hromadskykh obiednan v Ukraiini u 2015 rotsi. Kyiiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukraiiny, s. 5.

’Dohovir’ (1992). Dohovir mizh Ukraiinoiu i Respublikoiu Polshcha pro dobrosusidstvo, druzhni vidnosyny i spivrobitnytstvo, https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/616_172.

Dołzbłasz, S. (2017). Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Donaj, Ł. (2013). Ukraine After the Parliamentary Elections of 2012: Selected Scenarios of the Development of the Political Situation. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, s. 21-34.

’Dovidnyk’ (1998). Dovidnyk neuriadovykh organizatsii Ukraiiny. Tvorchyi tsentr Kaunterpart. 51 s.

’European’ (1980). European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/106.

Frolov, Y. (2015). Poliaky v Ukraiini, shho khovaietsia za pokaznykom 0,3. Resursnyj centr GURT. http://gurt.org.ua/blog.

’Fundacja Batorego’ (2014) Statut fundacji imienia Stefana Batorego. http://www. batory.org.pl/o_fundcji

’Fundatsiia’ (2014). Fundatsiia PAUCI vidkryla «Biznes-inkubator» spilno z Kharkivskym natsionalnym universytetom miskogo hospodarstva imeni O. M. Beketova, http://www.pauci.org/ua/ news-778

Karolak-Michalska, M. (2016). Elita polityczna Polski wobec wyzwań Euromajdanu i kryzysu ukraińskiego w latach 2013-2014. Przegląd Zachodni, 361(04), 181-202.

Khasson, V. (2013). Cross-border cooperation over the Eastern EU border: between assistance and partnership under the European Neighbourhood and Partnership Instrument. East European Politics, 29(3), 328-343.

Klatt, M., Herrmann, H. (2011). Half empty or half full? Over 30 years of regional cross-border cooperation within the EU: Experiences at the Dutch–German and Danish–German border. Journal of Borderlands Studies, 26(1), 65-87.

Kogutiak, Yu. (1997). Konflikt etnichnyi. Etnichnyi dovidnyk. Poniattia ta terminy. http://www.socd.univ.kiev.ua.

Kolodii, A. (2010) Problemy i perspektyvy rozvytku hromadianskoho suspilstva v suchasnii Ukraiini. http://political-studies.com/wp-content/uploads/2010/01/Civil-Society.pdf.

Kowalczyk, A. (2015). Polityka Polski wobec Ukrainy w 2014 roku–próba bilansu. Biuletyn: Opinie FAE, 3, 2-21.

Kreslo, A. (2005). Polsko-ukraiinski stosunky i obraz Ukraiiny u polskii presi (1994–2003), s. 91.

Kurowska-Pysz, J., Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Wpływ funduszy europejskich na rozwój transgranicznej współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym i pozarządowym na pograniczach. Przegląd Organizacji, (11) 27-35.

’Mizhnarodne’ (2007) Mizhnarodne tovarystvo «Ukrayina – Polshha – Nimechchyna» http:// ukrpolgerm.com/content/about.

Olszyk, S. (2016). Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013–2014) i zaangażowanie władz polskich w jego rozwiązanie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 267-292.

Opioła, W. (2014). "Efekt granicy" dziesięć lat po integracji. W: D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus (red.) Między historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

’Orzeł Biały’ (2019) Statut hromadskoii orhanizatsiii soiuzu poliakiv «Bilyi orel». http://orzelbialy.org.ua

Partycki, S., Błaszczak, D. (2018). Partnerstwa transgraniczne w sieciach społecznych na przykładzie euroregionów. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(4), 327-345. https://doi.org/10.25167/ppbs392.

Perkmann, M. (2003). Cross-border regions in Europe: Significance and drivers of regional cross-border co-operation. European Urban and regional studies, 10(2), 153-171.

’Pro zatverdzhennia’. Pro zatverdzhennia Derzhavnoyi programy rozvytku transkordonnogo spivrobitnytstva na 2016-2020 roky. https://zakon.rada.gov.ua/laws

Scott, J. W., Liikanen, I. (2010). Civil Society and the ‘Neighbourhood’— Europeanization through Cross‐Border Cooperation? European Integration, 32(5), 423-438.

Sitek, S. (2016). Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Soloshenko, V. (2015) Diialnist yevropeiskykh neuriadovykh organizatsii v Ukraiini. Viche. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis

Sousa, L. D. (2013). Understanding European cross-border cooperation: A framework for analysis. Journal of European Integration, 35(6), s. 689.

‚Spilka poliakiv’ (1992). Statut hromadskoii orhanizatsii «Spilka poliakiv Ukraiiny».

’Uhoda’ (2016) Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukraiinoiu, z odniieii storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoii energiii i yikhnimy derzhavamy chlenamy, z inshoii storony. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

’Uhorshhyna’ (2014). Uhorshhyna-Slovachchyna-Rumuniia-Ukraiina. Programa transkordonnogo spivrobitnytstva 2014-2020.

’Zakon’ (2004). Zakon Ukrainy pro transhranichne spivrobitnytstvo, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.

Pobierz

Opublikowane : 2019-12-31


Okun’ovs’ka, J. (2019). Współpraca transgraniczna organizacji pozarządowych pomiędzy Polską a Ukrainą. Uwarunkowania prawno-instytucjonalne oraz stan faktyczny. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(4), 147-161. https://doi.org/10.25167/ppbs1097

Julja Viktorivna Okun’ovs’ka  okunovska.u@gmail.com
Doniecki Uniwersytet Narodowy im. Wasyla Stusa  Ukraina


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0