Cross-border cooperation of Polish and Ukrainian NGO’s. Legal and institutional analysis


Abstract

In the article, the specifications for cross-border cooperation between Ukraine and Poland are analysed through the topic of activity of NGO’s. Thanks to their commitment to permanent cross-border cooperation, another important element of the integration process is possible, and relations are able to optimize the use of potential opportunities and take over border regions. The analysis was focused on the Polish-Ukrainian borderland, taking a forward-looking perspective of conditional cooperation in the future. The organizing activities of the Polish diaspora in Ukraine, including local conditions, were of particular interest.


Keywords

cross-border cooperation; non-governmental organizations; interregional cooperation; civil society; euroregion

Antoniuk, N., Papish, N. (2014). Współpraca transgraniczna jako czynnik transformacji międzynarodowych funkcji granicy ukraińsko-polskiej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, t. 2, nr 1, s. 61-73.

Balfour, R., Rotta, A. (2005). Beyond enlargement. The European neighbourhood policy and its tools. The International Spectator, 40(1), 7-20.

Böhm, H., Opioła, W. (2019). Czech–Polish Cross-Border (Non) Cooperation in the Field of the Labor Market: Why Does It Seem to Be Un-De-Bordered? Sustainability, 11(10), 2855.

Czepil, B., Opioła, W. (2017). Politics in the borderlands. Cultural diversity and its impact on civil society and quality of governance. W: E. Opiłowska, J. Roose (red.), Advances in European Borderlands Studies. Baden-Baden: Nomos Verlag, 147-164.

’Diialnist’ (2016). Diialnist hromadskykh obiednan v Ukraiini u 2015 rotsi. Kyiiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukraiiny, s. 5.

’Dohovir’ (1992). Dohovir mizh Ukraiinoiu i Respublikoiu Polshcha pro dobrosusidstvo, druzhni vidnosyny i spivrobitnytstvo, https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/616_172.

Dołzbłasz, S. (2017). Sieci współpracy transgranicznej na pograniczach Polski. Wrocław: Instytut Geografii i Rozwoju Regionalnego.

Donaj, Ł. (2013). Ukraine After the Parliamentary Elections of 2012: Selected Scenarios of the Development of the Political Situation. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, nr 2, s. 21-34.

’Dovidnyk’ (1998). Dovidnyk neuriadovykh organizatsii Ukraiiny. Tvorchyi tsentr Kaunterpart. 51 s.

’European’ (1980). European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/106.

Frolov, Y. (2015). Poliaky v Ukraiini, shho khovaietsia za pokaznykom 0,3. Resursnyj centr GURT. http://gurt.org.ua/blog.

’Fundacja Batorego’ (2014) Statut fundacji imienia Stefana Batorego. http://www. batory.org.pl/o_fundcji

’Fundatsiia’ (2014). Fundatsiia PAUCI vidkryla «Biznes-inkubator» spilno z Kharkivskym natsionalnym universytetom miskogo hospodarstva imeni O. M. Beketova, http://www.pauci.org/ua/ news-778

Karolak-Michalska, M. (2016). Elita polityczna Polski wobec wyzwań Euromajdanu i kryzysu ukraińskiego w latach 2013-2014. Przegląd Zachodni, 361(04), 181-202.

Khasson, V. (2013). Cross-border cooperation over the Eastern EU border: between assistance and partnership under the European Neighbourhood and Partnership Instrument. East European Politics, 29(3), 328-343.

Klatt, M., Herrmann, H. (2011). Half empty or half full? Over 30 years of regional cross-border cooperation within the EU: Experiences at the Dutch–German and Danish–German border. Journal of Borderlands Studies, 26(1), 65-87.

Kogutiak, Yu. (1997). Konflikt etnichnyi. Etnichnyi dovidnyk. Poniattia ta terminy. http://www.socd.univ.kiev.ua.

Kolodii, A. (2010) Problemy i perspektyvy rozvytku hromadianskoho suspilstva v suchasnii Ukraiini. http://political-studies.com/wp-content/uploads/2010/01/Civil-Society.pdf.

Kowalczyk, A. (2015). Polityka Polski wobec Ukrainy w 2014 roku–próba bilansu. Biuletyn: Opinie FAE, 3, 2-21.

Kreslo, A. (2005). Polsko-ukraiinski stosunky i obraz Ukraiiny u polskii presi (1994–2003), s. 91.

Kurowska-Pysz, J., Szczepańska-Woszczyna, K. (2016). Wpływ funduszy europejskich na rozwój transgranicznej współpracy międzyorganizacyjnej w sektorze publicznym i pozarządowym na pograniczach. Przegląd Organizacji, (11) 27-35.

’Mizhnarodne’ (2007) Mizhnarodne tovarystvo «Ukrayina – Polshha – Nimechchyna» http:// ukrpolgerm.com/content/about.

Olszyk, S. (2016). Kontekst geopolityczny kryzysu na Ukrainie (2013–2014) i zaangażowanie władz polskich w jego rozwiązanie. Środkowoeuropejskie Studia Polityczne, (3), 267-292.

Opioła, W. (2014). "Efekt granicy" dziesięć lat po integracji. W: D. Kisielewicz, A. Trzcielińska-Polus (red.) Między historią a polityką. Śląsk w przestrzeni europejskiej. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego.

’Orzeł Biały’ (2019) Statut hromadskoii orhanizatsiii soiuzu poliakiv «Bilyi orel». http://orzelbialy.org.ua

Partycki, S., Błaszczak, D. (2018). Partnerstwa transgraniczne w sieciach społecznych na przykładzie euroregionów. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(4), 327-345. https://doi.org/10.25167/ppbs392.

Perkmann, M. (2003). Cross-border regions in Europe: Significance and drivers of regional cross-border co-operation. European Urban and regional studies, 10(2), 153-171.

’Pro zatverdzhennia’. Pro zatverdzhennia Derzhavnoyi programy rozvytku transkordonnogo spivrobitnytstva na 2016-2020 roky. https://zakon.rada.gov.ua/laws

Scott, J. W., Liikanen, I. (2010). Civil Society and the ‘Neighbourhood’— Europeanization through Cross‐Border Cooperation? European Integration, 32(5), 423-438.

Sitek, S. (2016). Uwarunkowania rozwoju lokalnego na obszarach przygranicznych. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Soloshenko, V. (2015) Diialnist yevropeiskykh neuriadovykh organizatsii v Ukraiini. Viche. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis

Sousa, L. D. (2013). Understanding European cross-border cooperation: A framework for analysis. Journal of European Integration, 35(6), s. 689.

‚Spilka poliakiv’ (1992). Statut hromadskoii orhanizatsii «Spilka poliakiv Ukraiiny».

’Uhoda’ (2016) Uhoda pro asotsiatsiiu mizh Ukraiinoiu, z odniieii storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom z atomnoii energiii i yikhnimy derzhavamy chlenamy, z inshoii storony. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011

’Uhorshhyna’ (2014). Uhorshhyna-Slovachchyna-Rumuniia-Ukraiina. Programa transkordonnogo spivrobitnytstva 2014-2020.

’Zakon’ (2004). Zakon Ukrainy pro transhranichne spivrobitnytstvo, https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15.


Published : 2019-12-31


Okun’ovs’ka, J. (2019). Cross-border cooperation of Polish and Ukrainian NGO’s. Legal and institutional analysis. Border and Regional Studies, 7(4), 147-161. https://doi.org/10.25167/ppbs1097

Julja Viktorivna Okun’ovs’ka  okunovska.u@gmail.com
Vasyl’ Stus Donetsk National University  Ukraine


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0