Strategiczna rola społeczności lokalnych w rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy Ukrainą a krajami UE na przykładzie Zakarpacia


Abstrakt

Niniejszy artykuł został poświęcony problematyce współpracy transgranicznej pomiędzy Ukrainą i państwami Unii Europejskiej. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest Zakarpacie, gdyż ten region graniczy z czterema państwami członkowskimi UE. Szczególne znaczenie dla realizacji różnych programów współpracy transgranicznej  mają wspólnoty lokalne reprezentowane przez organy władzy samorządowej. One to właśnie powinny dysponować wiedzą i doświadczeniem, które umożliwiają wprowadzanie w życie projektów i programów finansowanych z różnych źródeł i zorientowanych na wsparcie dla regionów przygranicznych. Rozwój przygranicznych obszarów Ukrainy i ich perspektywy na przyszłość w znacznej mierze zależą od strategicznie przemyślanego sposobu wydatkowania dostępnych środków.  


Słowa kluczowe

współpraca transgraniczna; społeczność lokalna; samorząd; Zakarpacie

Baranyi, B. (2016). Euroregions along the Eastern borders of Hungary: a question of scale?. In: EU Enlargement, Region Building and Shifting Borders of Inclusion and Exclusion, pp. 163-176. Routledge.

Benko, R. (2019). Perspektyvy rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva mizh susidnimy rehionamy Uhorshchyny, Slovachchyny, Rumunii ta Ukrainy v ramkax polityky transkordonnoho spivrobitnytstva YeS. Abstracts of Papers ‚2019: Spivrobitnytstvo z krainamy Vyshehradskoi chetvirky yak instrument yevropeiskoi intehracii Ukrainy. Retrieved from https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/19938

Böhm, H., Drapela, E. (2017). Cross-border cooperation as a reconciliation tool: Example from the East Czech-Polish borders. Regional & Federal Studies, 27(3), 305-319.

Böhm, H., Opioła, W. (2019). Czech–Polish Cross-Border (Non) Cooperation in the Field of the Labor Market: Why Does It Seem to Be Un-De-Bordered?. Sustainability, 11(10), 2855.

Czepil, B., Opioła, W. (2017). Politics in the borderlands. Cultural diversity and its impact on civil society and quality of governance. In: E. Opiłowska, J. Roose (red.), Advances in European Borderlands Studies. Nomos Verlag, 147-164.

Davydenko S., Yehorova, O. (2012). Cross-border cooperation in Ukraine: the economic aspect. Individual and Society, Vol. 15, No. 4.

’Derzhavna prohrama’ (2016). Derzhavna prohrama rozvytku transkordonnoho spivrobitnytstva na 2016-2020 roky. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/554-2016-%D0%BF

Hoblyk, V.V., Hoblyk, Vl.V (2019). Instrumenty rehionalnoho spryiannia yevrointehratsii Ukrainy: Zakarpattia u prohramax susidstva YeS Abstracts of Papers ‚2019: Spivrobitnytstvo z krainamy Vyshehradskoi chetvirky yak instrument yevropeiskoi intehratsii Ukrainy. Retrieved from https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/19934

Horokhovska, K. V. (2017) Transkordonne spivrobitnytstvo v Ukraini: znachennia ta priorytetni napriamy rozvytku. Efektyvna ekonomika, 8, 2017. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5736

’Istoriia’ (2017). Istoriia, shcho obiednuie. Narysy novitnoho transkordonnoho spivrobitnytstva u Karpatskomu rehioni. Za zah. red. S. Ustych.Uzhhorod; DVNZ «UzHNU».

Joenniemi, P., Janczak, J. (2017). Theorizing Town Twinning – Towards a Global Perspective. Journal of Borderlands Studies, 32:4, 423-428, DOI:10.1080/08865655.2016.1267583

Klatt, M. (2016). The border multiple: the practicing of borders between public policy and everyday life in a re-scaling Europe. Routledge.

Knippschild, R. (2011). Cross-border spatial planning: Understanding, designing and managing cooperation processes in the German–Polish–Czech borderland. European Planning Studies, 19(4), 629-645.

Kravtsiv, V.S. (Ed.). (2015). Rozvytok transkordonnoho spivrobitnytstva: naukovo-analitychna dopovid. Retrieved from:. http://ird.gov.ua/irdp/p20160401.pdf

Marcu, S. (2009). The geopolitics of the eastern border of the European Union: the case of Romania-Moldova-Ukraine. Geopolitics, 14(3), 409-432.

Medeiros, E. (2009). Cross-border Cooperation in EU Regional Policy: a fair deal. Centro de Estudos Geograficos da Universidade de Lisboa, Lisbon.

Melehanych, H. I. (2012). Realizatsia etnonatsionalnoi polityky v konteksti rozbudovy hromadianskoho suspilstva v Ukraini (na prykladi Zakarpatskoi oblasti) (Extended abstract of Candidate’s thesis). Lviv.

Opiłowska, E. (2017). Reconciliation through Europeanization: Secondary foreign policy in the German–Polish borderlands. Regional & Federal Studies, 27(3), 283-304.

Opioła, W. (2019). Wpływ zróżnicowania narodowościowego na poziom kapitału społecznego lokalnej wspólnoty. Badanie porównawcze w wybranych gminach województwa opolskiego. Studia Regionalne i Lokalne, 20 (75), 52-69.

’Rehionalne spivrobitnytstvo’ (2018). Rehionalne spivrobitnytstvo Sait Predstavnytstvo Ukrainy pry Yevropeiskomu Soiuzi ta Yevropeiskomu Spivtovarystvi z atomnoi enerhii - Retrieved from: https://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/sectoral-dialogue/regional.

’Rezultaty’ (2018). Rezultaty 1 konkursu proektiv Prohramy transkordonnoho spivrobitnytstva Uhorshchyna – Slovachchyna – Rumunia – Ukraina 2014-2020 Yevropeiskoho Instrumentu Susidstva. Retrieved from: https://carpathia.gov.ua/sites/default/files/imce/181022_programme-document-jop-ua_rezult.pdf

Scott, J. W. (2009). Bordering and ordering the European neighbourhood: a critical perspective on EU territoriality and geopolitics. Trames, 13(3), 232-247.

Sik, E., Szeitl, B. (2015). Quasi-diaspora and Cross-border Diaspora in the Hungarian-Slovak-Ukrainian Triborder Region. Szociológiai Szemle, 25(4), 107-125.

Sohn, C., Reitel, B., & Walther, O. (2009). Cross-border metropolitan integration in Europe: the case of Luxembourg, Basel, and Geneva. Environment and Planning C: Government and Policy, 27(5), 922-939.

Sotnikov, Y., Kravchenko, I. (2013). Cross-border cooperation development of Ukraine: forms and instruments of competitiveness increase. Retrieved from: http://www.ecoman.ktu.lt/index.php/Ekv/article/viewFile/4379/2560 .

Sturza, A. (2006) Cross-border cooperation and neighborhood programs between Romania and Ukraine. Eurolimes, (2), 93-101.

’Synerhiia’ (2018). Synerhiia prohram transkordonnoho spivrobitnytstva ta stratehii rehionalnoho rozvytku v Ukraini (2018). Retrieved from: https://pfirs.org/produkti/book/76/1.html?Page=3.

’Transkordonne spivrobitnytstvo’ (2012). Transkordonne spivrobitnytstvo Ukrainy: stan, problemy, perspektyvy. Za zah. red. I.V. Artyomov. Retrieved from: https://www.uzhnu.edu.ua/uk/infocentre/get/6059

Wassenberg, B., Reitel, B., Peyrony, J., Rubió, J. (2015). Territorial cooperation in Europe: A historical perspective. Publications Office of the European Union.

Wawrzonek, M. (2014). Ukraine in the «Gray Zone» Between the «Russkiy Mir» and Europe. East European Politics and Societies, 28(4), 758-780.

’Zakon Ukrainy’ (1997). «Pro mistseve samovriaduvannia» Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/280/97-%D0%B2%D1%80

’Zakon Ukrainy’ (2004). «Pro transkordonne spivrobitnytstvo» Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1861-15


Opublikowane : 2020-03-13


Melehanych, H. (2020). Strategiczna rola społeczności lokalnych w rozwoju współpracy transgranicznej pomiędzy Ukrainą a krajami UE na przykładzie Zakarpacia. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 8(1), 7-20. https://doi.org/10.25167/ppbs1098

Hanna Ihorivna Melehanych  hanna.melehanych@uzhnu.edu.ua
Uzhhorod National University  Ukraina
https://orcid.org/0000-0001-7137-290X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0