Maritime Boundaries Revisited. De-bordering of the Taiwanese-Japanese Neighborhood in the Context of (Re-)Bordering Tendencies in the Region of East and South China Seas


Abstrakt

Zaprezentowany artykuł opisuje procesy borderyzacji, deborderyzacji i reborderyzacji w Azji Wschodniej, z granicami morskimi i roszczeniami terytorialnymi jako centralnymi elementami analizy. Jej kluczowe pytanie to dlaczego niektóre spory terytorialne dotyczące obszarów morskich ulegają intensyfikacji, podczas gdy inne wyciszeniu w badanym regionie? Autor koncentruje się na państwach wyspiarskich: Japonii i Republice Chińskiej (Tajwanie), analizując ich wzajemne relacje. Osadzone są one w kontekście (morskich) roszczeń terytorialnych i sporów w regionie Morza Wschodniochińskiego i Południowochińskiego, z licznymi aktorami zaangażowanymi w rywalizację o kontrolę przestrzeni i ustalanie nowych granic. W analizie przyjęto założenie, że aby zrozumieć dynamikę procesów deborderyzacji pomiędzy opisywanymi państwami, badanie ich sąsiedztwa musi być umieszczone w kontekście historycznych relacji, struktury interesów oraz pamięci zbiorowej odniesionej do tożsamości terytorialnej. Ponadto, próby zintensyfikowania współpracy transgranicznej muszą być analizowane przy uwzględnieniu zmieniającej się sytuacji geopolitycznej w regionie i rosnącej potęgi Chin. Na poziomie koncepcyjnym artykuł interpretuje badane procesy przy użyciu zarówno neorealistycznego, jak i konstruktywistycznego paradygmatu stosunków międzynarodowych, a także teoretycznych modeli (wciąż tworzącej się) dyscypliny badań nad granicami.


Słowa kluczowe

granice w Azji Wschodniej; Tajwan; Japonia; deborderyzacja; reborderyzacja

Boyle, E. (2015). The Future of Border Studies in the Asia Pacific Center for Asia-Pacific Future Studies 1st Symposium (March 7–8, 2015, Fukuoka, Japan) “Reshaping Border Studies in Asia and the Pacific”. Eurasia Border Review, Vol. 6, No. 1.

Brunet-Jailly, E. (2005). Theorizing Borders: An Interdisciplinary Perspective. Geopolitics, No. 10.

Bukh, A. (2016). Korean National Identity, Civic Activism and the Dokdo/Takeshima Territorial Dispute. Journal of Asian Security and International Affairs, Vol. 3, No. 2.

Burton, P. (2010). Culture and Constructivism in International Relations. International History Review, No. 32.

Camonita, F. (2019). Cross-Border Islands Governance: A Field Analysis of the Italy-Malta Interreg Programme? In: Dupeyron B., Noferini A. and Payan, T. (eds.), Agents and Structures in Cross-Border Governance: Comparing North America and Europe in an Era of Border Securitization. Toronto: Toronto University Press.

Chen, C-C. (2014). Constructing China’s “Usurped Territory”: Taiwan, the Japanese “Other,” and the Domestic Origins of the Diaoyutai/Senkaku Islands Dispute. Working Paper Series Studies on Multicultural Societies, No. 28.

Curtis, H. (2016). Constructing Cooperation: Chinese Ontological Security Seeking in the South China Sea Dispute. Journal of Borderlands Studies, Vol. 31, No. 4.

Furukawa, K. (2011). Bordering Japan: Towards a Comprehensive Perspective. Journal of Borderlands Studies, Vol. 26, No. 3.

Gavrilov, V. (2016). Challenges and Prospects of the Southern Kuril Islands’ Status. Mediterranean Journal of Social Sciences, No. 70.

Iwashita, A. (2011). An Invitation to Japan’s Borderlands: At the Geopolitical Edge of the Eurasian Continent. Journal of Borderlands Studies, Vol. 26, No. 3.

Jańczak, J. (2019). Construction and Deconstruction of the Borders of (Re) Integration Projects in Eurasia: The Western and Eastern “Edges” of Russia. Acta Slavica Iaponica, Tomus 40.

Jones, S. B. (1959). Boundary Concepts in the Setting of Place and Time. Annals of the Association of American Geographers, Vol. 49, No. 3.

Kakazu, H. (2011). Challenges and Opportunities for Japan’s Remote Islands. Eurasia Border Review, Vol. 2, No. 1.

Kawakubo, F. (2017). The Transformation of Border Security Practices from Fixed Borders to New Modalities and Privatization: From the Perspective of Critical Border Studies. Eurasia Border Review, Vol. 8, No 1.

Konrad, V. (2015). Toward a Theory of Borders in Motion. Journal of Borderlands Studies, Vol. 30, No. 1.

Kotani, T. (2016). Regional Approaches to Territorial Dispute Management. In: Dossani, R.,Harold, Scott W. (eds.), Maritime Issues in the East and South China Seas. Rand: Santa Monica, CA.

Kuok, L. (2015). Tides of Change: Taiwan’s evolving position in the South China Sea and why other actors should take notice, “East Asia Policy Paper”, 5 May.

Kuroiwa, Y. (2011). Northern Challenges: The Japan–Russian Border Dispute and Local Voices. Journal of Borderlands Studies, Vol. 26, No. 3.

Lin, C.-Y, (2012). Lingering Territorial Dispute and Taiwan – Japan – US – China Relations. Asian Studies, Vol. 58, No. 4.

Lin, C.-Y. (2016). China’s Troubled Waters in the East and South China Seas: A Taiwanese Assessment. In: Dossani, R. and Harold, S. W. (eds.), Maritime Issues in the East and South China Seas, Rand: Santa Monica, CA.

Lo, B. (2015). Russia and the New World Disorder. Washington: Brookings Institution Press.

Lou, C. (2016). Navigating Through Troubled Waters by Joint Development. In: Dossani, R. and Harold, S. W. (eds.), Maritime Issues in the East and South China Seas, Rand: Santa Monica, CA.

Mancini, F. (2013). Uncertain Borders: Territorial Disputes in Asia. ISPI Analysis, No. 180.

Matsumoto, H. (2012). The First Taiwan Strait Crisis and China’s “Border” Dispute Around Taiwan. Eurasia Border Review, Vol. 3, Special Issue.

MoFA1 – Ministery of Foreign Affairs of Japan, official webpage https://www.mofa.go.jp/region/europe/russia/territory/overview.html, accessed 21.11.2019.

MoFA2 – Ministery of Foreign Affairs of Japan, official webpage https://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/index.html, accessed 21.11.2019.

Monty, R. W., Cavazos, A.G. (2016). Building Rhetorical Theory through Discursively Constructed Borders. Journal of Borderlands Studies, Vol. 31, No. 1.

Nagy, S. R. (2013). Territorial Disputes, Trade and Diplomacy: Examining the repercussions of the Sino-Japanese territorial dispute on bilateral trade. China Perspectives, No. 4.

Newman, D., Paasi, A. (1998). Fences and Neighbours in the Postmodern World: Boundary Narratives in Political Ggeography. Progress in Human Geography, Vol. 22, No. 2.

Nordhaug, K. (1999). Taiwan and the South China Sea Conflict: the «China connection» revisited (conference paper).

Roach, J. A., Smith, R. W. (2005). Taiwan’s Maritime Claims, Office of Oceans Affairs. Bureau of Oceans and International Environmental and Scientific Affairs, U.S: Washington, D.C.

Sato, K. (2012a). China’s Territorial Claims at Sea: The East China and South China Sea (Part I). Eurasia Border Review, Vol. 3, No. 1.

Sato, K. (2012b). China’s “Frontiers”: Issues Concerning Territorial Claims at Sea – Security Implications in the East China Sea and the South China Sea (Part II), Eurasia Border Review, Vol. 3, No. 2.

Tang, C.-M. (2016). Taiwan’s Challenges in the Changing Landscape of Regional Security and Economy in the Asia-Pacific Region after the Cold War. Studia z Polityki Publicznej, Vol. 12, No. 4.

Tarumoto, H. (2019). Why restrictive refugee policy can be retained? A Japanese case. Migration and Development, Vol. 8, No. 1.

Telhami, S. (2002). Kenneth Waltz, Neorealism, and Foreign Policy. Security Studies, No. 11.

Thim, M. (2013a). Taiwan’s dispute with the Philippines (I): One international law, two interpretations. Asia Dialog, May 19.

Thim, M. (2013b). Senkaku Breakthrough: Taiwan and Japan agree on fishing rights. Japan Security Watch, April 10.

van Schendel, W., de Maaker, E. (2014). Asian Borderlands: Introducing their Permeability, Strategic Uses and Meanings. Journal of Borderlands Studies, Vol. 29, No. 1.

Wiegand, K., Choi, A. (2017). Nationalism, Public Opinion, and Dispute Resolution: The Dokdo/Takeshima Dispute. Journal of Asian Pacific Communication, Vol. 27.

Wills, E. R. (2016). Constructing a “Wall”: Discursive Fields, Social Movements, and the Politics of the [Wall/Barrier/Fence]. Journal of Borderlands Studies, Vol. 31, No. 3.

Yamada, Y. (2011). Japan’s New National Border Strategy and Maritime Security. Journal of Borderlands Studies, Vol. 26, No. 3.

Yee, A. (2011). Maritime Territorial Disputes in East Asia: A Comparative Analysis of the South China Sea and the East China Sea. Journal of Current Chinese Affairs, Vol. 40, No. 2.

Yuen, S. (2014). Under the Shadow of China. China Perspectives, No. 2.

Zhurzhenko, T. (2012). Bordering and Ordering the Twenty-first Century: Understanding Borders. Journal of Borderlands Studies, Vol. 27, No. 3.

Ziętek, A. W. (2016). The South China Sea: A Place af Rivalry and Power Management. Teka Kom. Politol. Stos. Międzynar., Vol. 11, No. 1.


Opublikowane : 2019-12-20


Jańczak, J. (2019). Maritime Boundaries Revisited. De-bordering of the Taiwanese-Japanese Neighborhood in the Context of (Re-)Bordering Tendencies in the Region of East and South China Seas. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 7(3). https://doi.org/10.25167/ppbs1406

Jarosław Jańczak  jaroslaw.janczak@amu.edu.pl
Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0493-1721


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0