Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo: Euroregion. Od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej [Euroregion. From Partnership to a Cross-border Cooperation Network], 2019, Warsaw: Elipsa (review)Keywords

Euroregion; cross-border cooperation; German-Polish borderland; Euroregion Spree-Neisse-Bober

Dumała, H. (2009). Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej – nowe możliwości dla polsko-niemieckich euroregionów, in: J. Jańczak, M. Musiał-Karg (eds.), Pogranicze polsko-niemieckie po 2004 roku. Nowa jakość sąsiedztwa? Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, pp. 31-46.

Flash Eurobarometer 422 (2015). Cross-border cooperation in the EU, European Union, doi: 10.2776/959925.

Frątczak-Müller, J., Mielczarek-Żejmo, A. (2019). Euroregion. Od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej. Warszawa: Elipsa.

Graham, C., Graham, A. (1994). Community Life. An Introduction to Local Social relation. New York - London: Harverster: Wheatsheaf Publisher.

Gołdyka, L. (2008). Pogranicze polsko-niemieckie w perspektywie demograficznej, in: Z. Kurcz (ed.), Polskie pogranicza w procesie przemian, Wałbrzych: Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, pp. 203-216.

Zielińska, M. (2007). Pogranicze i centrum. Wybrane problemy analiz porów-nawczych w badaniach sondażowych, Przegląd Socjologiczny no. 1, pp. 245-264.

Download

Published : 2020-03-17


Opiłowska, E. (2020). Joanna Frątczak-Müller, Anna Mielczarek-Żejmo: Euroregion. Od partnerstwa do sieci współpracy transgranicznej [Euroregion. From Partnership to a Cross-border Cooperation Network], 2019, Warsaw: Elipsa (review). Border and Regional Studies, 8(1), 39-43. https://doi.org/10.25167/ppbs1900

Elżbieta Opiłowska  elzbieta.opilowska@uwr.edu.pl
University of Wroclaw  Poland
https://orcid.org/0000-0001-7084-2631


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0