A View of German-Polish Cross-Border Cooperation: an Experience from the 2007– 2013 INTERREG Programme


Abstrakt

Celem prezentowanego artykułu jest zrozumienie charakteru i dynamiki współpracy transgranicznej w Europie za pomocą analizy transgranicznych projektów finansowanych z inicjatywy wspólnotowej INTERREG i realizowanych w latach 2007-2013. Koncepcje (a)symetrii oraz różnic w potencjałach stanowią ramy pojęciowe i analityczne rozważań. Autorzy wybrali przypadek granicy polsko-niemieckiej i postanowili pogłębić istniejące już badania, wskazując dodatkowe poziomy analityczne i interpretując dane empiryczne za pomocą przywołanych powyżej koncepcji. Projekty finansowane w ramach INTERREG stanowią doskonałe źródło danych pomagające analizować procesy współpracy transgranicznej wewnątrz Unii Europejskiej. Wnioski płynące z przedstawionych rozważań obrazują wieloaspektowe różnice między badanymi państwami w kontekście współpracy transgranicznej. Dotyczy to ilości wiodących partnerów we wspólnych projektach (niemieckie podmioty przewodzą większej ilości niż polskie), ale także ogólnego poziomu aktywności aktorów (ponownie wyższej u tych pochodzących z Niemiec). Jednocześnie jednostki z obszarów miejskich i reprezentujących wysoki poziomie dynamiki rozwojowej wykazują większą zdolność do udziału w transgranicznych projektach.

Słowa kluczowe

granica niemiecko-polska; Interreg; asymetria; współpraca transgraniczna; CBC

Pobierz

Opublikowane : 2018-11-25


Martín-Uceda, J., & Jańczak, J. (2018). A View of German-Polish Cross-Border Cooperation: an Experience from the 2007– 2013 INTERREG Programme. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(3), 229-251. https://doi.org/10.25167/ppbs369

Javier Martín-Uceda 
Uniwersytet w Gironie, Katedra Geografii  Hiszpania
https://orcid.org/0000-0002-1427-7903
Jarosław Jańczak  jaroslaw.janczak@amu.edu.pl
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; Europejski Uniwersytet Viadrina we Frankfurcie nad Odrą  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0493-1721


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0