Cross-boundary and cross-discipline creation of scientific knowledge. The case of economic anthropology/ business ethnography


Abstrakt

Celem artykułu jest przedstawienie teoretycznych i metodologicznych aspektów etnografii biznesu, zwanej również antropologią gospodarki, jako interdyscyplinarnych subdyscyplin socjologii i nauk o zarządzaniu. W praktyce oznacza to, że przedstawiane subdyscypliny stanowią część socjologii, antropologii społeczno-kulturowej i nauk o zarządzaniu. Ponadto, artykuł ukazuje na przykładzie roli etnografa jako przedsiębiorcy połączenie nauki z praktyką biznesową. W związku z tym, w artykule zaproponowano nowy model przedsiębiorczości opartej również na praktyce badawczej wykorzystującej badania etnograficzne. Tym samym proponuje się badania etnograficzne jako najbardziej skuteczne w badaniach organizacji, dzięki możliwości uzyskania pogłębionej wiedzy o organizacjach w związku z ich zarządzaniem i mechanizmami podejmowana decyzji. Obserwacja, pogłębione wywiady i analiza wizualna stanowią istotne techniki badawcze w analizach studiów przypadków. Pomimo tego, że subiektywizm i brak „twardych danych” stanowią element krytyki tego rodzaju podejścia, to jednak w wielu przypadkach mowa jest o skuteczności tego rodzaju podejścia badawczego. Studia przypadków tego typu badań realizowanych w środowisku biznesu, szczególnie w USA w obszarze zachowań konsumenckich, mogą zostać zastosowane w wielu organizacjach i na różnych jej poziomach.

Słowa kluczowe

antropologia ekonomiczna; etnografia biznesu; transfer wiedzy


Opublikowane : 2018-12-18


Geisler, R. (2018). Cross-boundary and cross-discipline creation of scientific knowledge. The case of economic anthropology/ business ethnography. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(4), 293-304. https://doi.org/10.25167/ppbs373

Robert Geisler  rgeisler@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Socjologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-0218-980X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0