Mariusz Jakosz: Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistyczej, 2016, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (review)


Molek-Kozakowska, K. (2018). Mariusz Jakosz: Wartościowanie w internetowych komentarzach do artykułów prasowych dotyczących stosunków niemiecko-polskich. Próba analizy pragmalingwistyczej, 2016, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego (review). Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(4), 319-322. https://doi.org/10.25167/ppbs375

Katarzyna Molek-Kozakowska  molekk@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Filologii Angielskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9455-7384


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0