Lokalne media internetowe – transgraniczne czy przygraniczne? Przypadek Cieszyna


Abstrakt

Pogranicze to często obszar specyficzny, gdzie obserwować można bezpośrednie ścieranie się odmiennych językowo, społecznie czy historycznie grup nieraz obciążonych negatywnymi stereotypami o sąsiadach zza granicy. Media lokalne mogą jednak ograniczać bądź niwelować wzajemne bariery utrudniające współistnienie. Cieszyn jest ciekawym przykładem miasta podzielonego między dwa państwa: Polskę i Czechy. Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie czy lokalne portale wykorzystują możliwości, jakie oferuje internet i umacniają stosunki, współpracę między oboma wspólnotami oraz wskazanie, jakie czynniki mogą mieć wpływ na ten proces.


Słowa kluczowe

pogranicze; media lokalne; internet; Cieszyn

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-26


Kornacka-Grzonka, M. (2017). Lokalne media internetowe – transgraniczne czy przygraniczne? Przypadek Cieszyna. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 5(3), 185-200. https://doi.org/10.25167/ppbs383

Monika Kornacka-Grzonka  monika.kornacka-grzonka@us.edu.pl
Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych  Polska
https://orcid.org/0000-0003-1287-1519


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0