Instytucja granic zewnętrznych Unii Europejskiej a zapewnienie bezpieczeństwa państw członkowskich w warunkach współczesnego kryzysu migracyjnego


Abstrakt

Unia Europejska to przestrzeń w obrębie której realizowana jest swoboda przemieszczania się obywateli. Realizacja tej swobody nastąpiła w wyniku zniesienia kontroli na wewnętrznych granicach Unii. Jednak dla państwa unijnego ceną tej wolności jest zapewnienie bezpieczeństwa narodowego co czyni szczególnym ochronę granic zewnętrznych. Unia Europejska, głównie poprzez Układ z Schengen stworzyła instytucje dla ochrony granic zewnętrznych pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa narodowego państw członkowskich i ich obywateli. Obecny kryzys migracyjny stanowi poważną weryfikację dla oceny skuteczności działania tych instytucji. Celem niniejszego artykułu jest analiza problemu funkcjonowania zewnętrznych granic Unii Europejskiej pod kątem zapewnienia bezpieczeństwa jej państw i obywateli w kontekście wyzwań jakie stawia kryzys migracyjny. Do momentu bowiem zaistnienia bieżącego kryzysu istniało przekonanie, że Unia Europejska stworzyła instytucjonalne warunki dla skutecznego zapewnienia bezpieczeństwa swoich granic.


Słowa kluczowe

Układ z Schengen, Kodeks Graniczny Schengen, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej( nowy Frontex), Europejska Sieć Patroli (EPN), Zespoły szybkiej interwencji na granicy (Rabit), Europejski System Nadzoru Granicznego (Eurosur), Konwencja z Prüm

Pobierz

Opublikowane : 2017-12-26


Balawajder, G. (2017). Instytucja granic zewnętrznych Unii Europejskiej a zapewnienie bezpieczeństwa państw członkowskich w warunkach współczesnego kryzysu migracyjnego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 5(3), 201-223. https://doi.org/10.25167/ppbs384

Grzegorz Balawajder  bogrze23@gmail.com
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9397-4095


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0