Europejski kryzys migracyjny – włoskie studium przypadku


Abstrakt

Włochy to państwo, w którym historia emigracji jest dłuższa od historii imigracji. W 1976 roku przypływ ludności z Azji, Afryki i Europy Wschodniej do tego kraju zrównoważył odpływ ludności włoskiej i od tego czasu zjawisko imigracji zyskiwało we Włoszech na znaczeniu. Artykuł prezentuje zatem proces kształtowania włoskiej polityki imigracyjnej, problemy związane z nazewnictwem migrujących cudzoziemców oraz obecną sytuację imigrantów i uchodźców we Włoszech. Autorzy starają się odpowiedzieć na pytanie, czy obecność „obcych” w tym kraju może być traktowana jako zagrożenie dla bezpieczeństwa społecznego państwa.


Słowa kluczowe

Włochy; imigranci; uchodźcy; masowe migracje; bezpieczeństwo; konflikty kulturowe

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-25


Bodziany, M., & Kotasińska, A. (2017). Europejski kryzys migracyjny – włoskie studium przypadku. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 5(2), 105-133. https://doi.org/10.25167/ppbs387

Marek Bodziany  m.bodziany@interia.pl
Akademia Wojsk Lądowych, Wydział Nauk o Bezpieczeństwie  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8030-3383
Anna Kotasińska 
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0