Kultura ekonomiczna w Niemczech na przykładzie Euroregionu Nysa


Abstrakt

Celem artykułu jest zaprezentowanie kultury ekonomicznej Niemiec oraz obszarów dotychczasowej współpracy polsko-niemieckiej w Euroregionie Nysa. Do analizy wykorzystano studia dotyczące literatury przedmiotowej oraz dokumenty związane z powstaniem i funkcjonowaniem Euroregionu Nysa. Przedstawiono również wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego przez autorkę w małych i średnich przedsiębiorstwach w polskiej i niemieckiej części Euroregionu Nysa, którego celem było zebranie opinii na temat stosunków polsko-niemieckich, znajomości Euroregionu Nysa, a także form współpracy polsko-niemieckiej.


Słowa kluczowe

Niemcy; Euroregion Nysa; kultura ekonomiczna

Pobierz

Opublikowane : 2017-10-25


Ścibiorska-Kowalczyk, I. (2017). Kultura ekonomiczna w Niemczech na przykładzie Euroregionu Nysa. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 5(2), 135-157. https://doi.org/10.25167/ppbs388

Izabela Ścibiorska-Kowalczyk  izabela.scibiorska@ue.wroc.pl
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0