Rzymskokatolicki i prawosławny Kościół instytucjonalny w opiniach maturzystów pogranicza środkowo-wschodniego w Polsce. Analiza porównawcza


Abstrakt

W artykule przedstawiono stosunek maturzystów z liceów ogólnokształcących regionu środkowo-wschodniej Polski do instytucji Kościołów: rzymskokatolickiego i prawosławnego. Autor analizuje zebrany materiał badawczy w kontekście następujących wskaźników: stopnia zaufania do Kościoła i księży, autorytetu duchownych, poziomu zaspokojenia potrzeb religijnych oraz stosunku do tradycji. Wykazano, że religijność maturzystów jest kościelnie uformowana lecz równolegle respondenci poszukują nowych, bardziej adekwatnych form zaspokojenia potrzeb religijnych.


Słowa kluczowe

młodzież; pogranicze; religijność

Pobierz

Opublikowane : 2017-05-20


Romanowicz, W. (2017). Rzymskokatolicki i prawosławny Kościół instytucjonalny w opiniach maturzystów pogranicza środkowo-wschodniego w Polsce. Analiza porównawcza. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 5(1), 49-68. https://doi.org/10.25167/ppbs391

Wiesław Romanowicz  romanowicz@poczta.onet.pl
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, Instytut Socjologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-3712-4560


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0