Partnerstwa transgraniczne w sieciach społecznych na przykładzie euroregionów


Abstrakt

Celem artykułu jest analiza charakteru relacji i powiązań przeprowadzona dwuetapowo. Pierwszy dotyczy sieci dwumodalnych, w których węzłami są jednostki subpaństwowe, zlokalizowane na pograniczach Polski i wchodzące w skład euroregionów. Drugi, przeprowadzony również przy wykorzystaniu sieci dwumodalnych, odnosi się do partycypacji euroregionów w projektach realizowanych od 2004 roku, zgodnie z bazą danych portalu „Mapa Dotacji UE” i wykazem projektów z funduszy europejskich, realizowanych na obszarze Polski. Zaprezentowana na łamach artykułu analiza ma być próbą odpowiedzi na pytania dotyczące realnego udziału obszarów euroregionalnych we współpracy transgranicznej, zakresu i stopnia aktywności poszczególnych euroregionów, siły i zakresu oddziaływania granicy (zamkniętej, otwartej) na charakter współpracy, itd.


Słowa kluczowe

sieci społeczne; współpraca euroregionów; partnerstwa w strukturze sieci; połączenia i relacje

Pobierz

Opublikowane : 2018-12-31


Partycki, S., & Błaszczak, D. (2018). Partnerstwa transgraniczne w sieciach społecznych na przykładzie euroregionów. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(4), 327-345. https://doi.org/10.25167/ppbs392

Sławomir Partycki 
Katolicki Uniwersytet Lubelski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0181-8093
Dawid Błaszczak  dawid-blaszczak@wp.pl
Państwowa Szkoła Wyższa im. Jana Pawła II w Białej Podlaskiej  Polska
https://orcid.org/0000-0001-7335-8343


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0