Zbigniew Bereszyński i Radosław Roszkowski (red.): Wielka Księga Opozycji na Pograniczu. Władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 1945-1989,

t. I i t. II, 2014 i 2015, Prudnik: Starostwo Powiatowe w Prudniku (recenzja).


Marcinkowski, D. (2018). Zbigniew Bereszyński i Radosław Roszkowski (red.): Wielka Księga Opozycji na Pograniczu. Władza, społeczeństwo i działalność opozycyjna na pograniczu Śląska Opolskiego i Czechosłowacji w latach 1945-1989,. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(4), 347-350. https://doi.org/10.25167/ppbs393

Dominik Marcinkowski  d_marcinkowski@interia.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Historii  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0