Pogranicze amerykańsko-meksykańskie i wielopłaszczyznowy problem korupcji


Abstrakt

Pogranicze amerykańsko-meksykańskie jest nieodzownie kojarzone z przestępczością zorganizowaną, handlem narkotykami oraz nielegalnymi migracjami ludności z Ameryki Centralnej do USA. Korupcja stanowi czynnik od lat ułatwiający funkcjonowanie tych procederów, obecna wśród lokalnych władz, podmiotów gospodarczych czy instytucji stojących na straży prawa. Artykuł traktuje o tym, w jaki sposób współcześnie kształtuje się korupcja na terenie pogranicza amerykańsko-meksykańskiego oraz poprzez jakie działania się objawia. Autorka koncentruje się w szczególności na analizie skorumpowanych organów ścigania odpowiedzialnych za utrzymywanie bezpieczeństwa wzdłuż granicy USA-Meksyk, a także wskazuje na zakorzenienie korupcji w kulturze pogranicza i świadomości jego mieszkańców.


Słowa kluczowe

pogranicze; USA; Meksyk; korupcja; przemyt

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-03


Kotasińska, A. (2016). Pogranicze amerykańsko-meksykańskie i wielopłaszczyznowy problem korupcji. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(2), 215-228. https://doi.org/10.25167/ppbs406

Anna Kotasińska  anna.kotasinska@uwr.edu.pl
Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych  Polska
https://orcid.org/0000-0002-1341-788X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0