Wymiary pogranicza – szczecińskie prace w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską


Abstrakt

Celem artykułu jest próba konceptualizacji wymiarów pogranicza w materiałach szczecińskich dziennikarzy nominowanych i nagrodzonych w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Jako metodę badawczą zastosowano jakościową analizę treści, zadanie polegało na: określeniu systematyki poruszanej tematyki; wskazaniu ich kategorii obszarowo-ideowych; omówieniu warstwy aksjologicznej oraz określeniu medialnej funkcji transgranicznych projektów medialnych, jako szczególnego rodzaju budowania platform i debat pomiędzy dziennikarzami obu krajów.


Słowa kluczowe

Polsko-Niemiecka Nagroda Dziennikarska; polsko-niemieckie pogranicze; dziennikarstwo transgraniczne; analiza zawartości

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-04


Olechowska, P. (2016). Wymiary pogranicza – szczecińskie prace w konkursie o Polsko-Niemiecką Nagrodę Dziennikarską. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(2), 263-280. https://doi.org/10.25167/ppbs408

Paulina Olechowska  paulina@olechowska.eu
Uniwersytet Szczeciński  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6110-6656


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0