Wielokulturowy Lublin: komunikacja przestrzeni fizycznej i społecznej


Abstrakt

Miejscem styczności materialnych i niematerialnych elementów kultury jest zazwyczaj przestrzeń miasta. To właśnie w tym środowisku idee i wartości określające to, co ważne i pożądane w danej kulturze, stykają się z fizycznymi wytworami jednostek danej społeczności. Celem artykułu jest określenie aspektu wielokulturowości Lublin - miasta położonego w obszarze transgranicznym kultur: polskiej, żydowskiej i ukraińskiej. Tak skonstruowana tkanka kulturowa wymaga odpowiedniego dialogu i komunikacji (media), w ramach których funkcjonują określone inicjatywy związane z kulturą, mediami i działalnością samorządową. Tekst oscyluje wokół czterech podstawowych elementów odnoszących się do kreowania przestrzeni miejskiej i świadomości kulturowej w Lublinie (aspekt socjologiczny, aspekt historyczny, aspekt społeczno – kulturowy, aspekt dialogu i komunikacji).


Słowa kluczowe

Lublin; wielokulturowość; komunikacja; media; pogranicze

Pobierz

Opublikowane : 2016-12-04


Pietrzyk, B. (2016). Wielokulturowy Lublin: komunikacja przestrzeni fizycznej i społecznej. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(2), 281-297. https://doi.org/10.25167/ppbs409

Bartosz Pietrzyk  bartosz.pietrzyk@gmail.com
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0