Attributes of the Silesians’ political subjectivity in the context of a debate on the 2021 National Population and Housing Census and attempts to establish the Silesian language as a regional language


Abstract

The objective of this paper is to present the attributes of political subjectivity of the Silesians in the context of the debate on the 2021 National Population and Housing Census, as well as the accompanying debate on the attempt to amend the Act of 6 January 2005 on national and ethnic minorities and regional language, which provides for the inclusion of the Silesian language as a regional language in the provisions of the Act. The thesis presented in this text assumes that the agitation and commitment related to the census not only make it possible to analyse the sense of identity and/or distinctiveness of the Silesians and to develop, for instance, reflection on the issue of recognition, but also open up a space for research on the political subjectivity of those who identify with Silesianness. I intend to use a political theory interpretation that does not focus on political competition or participation in the governing process, but takes into account political activities of individuals and groups also outside the strictly state sphere in the field where various social and political aspirations and interests interact.


Keywords

Silesians; political subjectivity; Census 2021; Silesian nationality; Silesian language

Anderson, B. (1991). Imagined communities. Reflections on the origin and spread of nationalism. Verso, London – New York.

Arendt, H. (2007). The Promise of Politics. Schocken Books, New York.

Bałdys, P., Geisler, R. (2014). Gra o Śląsk? Problemy wynikające z procesów rewindykacji śląskiej tożsamości. Studium przupadku Ruchu Autonomii Śląska i Związku Ludności Narodowości Śląskiej. In: Mniejszości narodowe i etniczne w Polsce i w Europie. Aspekty polityczne i społeczne, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.

Białasiewicz, L. (2002). Upper Silesia: Rebirth of a regional identity in Poland. Regional & Federal Studies, 12(2), 111-132.

Czepil, B., Opioła, W. (2020). Ethnic diversity and local governance quality. The case of Opole province in Poland. Peter Lang, Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Warszawa – Wien.

Długosz, P. (2019). Spis powszechny 2021: czy będzie można deklarować narodowość śląską? Mamy odpowiedź GUS. https://wachtyrz.eu/spis-powszechny-2021-czy-bedzie-mozna-deklarowac-narodowosc-slaska-mamy-odpowiedz-gus/. Acces: 5.07.2021.

Ferfecki, W. (2021). Język śląski zagrożeniem dla polszczyzny w całym kraju? https://www.rp.pl/Rzad-PiS/303079920-Jezyk-slaski-zagrozeniem-dla-polszczyzny-w-calym-kraju.html. Acces: 8.07.2021.

Fundacja Kaszuby. Profil Twitter https://twitter.com/FundacjaKaszuby.

Geisler, R. (2016). Dyskurs na temat nadorowości śląskiej jako praktyka emancypacyjna. In: Colloqium Opole 2016: Polska, Niemcy, Czechy wobec wyzwania migracji i integracji. M. Mazurkiewicz, A. M. Franke, T. Siwek, M. Mój (Ed.). Państwowy Instytyut Naukowy – Instytut Śląsku w Opolu, Opole.

Jedlecki, P. (2021). Ślązacy są czarnym ludem i muszą się policzyć sami. “Nikt za nas tego nie zrobi”. https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26864350,slazacy-sa-czarnym-ludem-i-musza-sie-policzyc-sami-nikt-za.html. Acces: 8.07.2021.

Kamusella, T. (2016). Silesian: From gwara to language after 1989. Rocznik Polsko-Niemiecki, 24(1), 78-119.

Kamusella, T. (2013). The Silesian Language in the early 21st Century: A speech Community on the Rollercoaster of Politics. Die Welt der Slaven 58(1), 1-35.

Karwat, M. (2009). Akredytacja w życiu społecznym i politycznym. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa.

Karwat, M. (1989). Człowiek polityczny. Próba interpretacji marksistowskiej. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Karwat, M. (1980). Podmiotowość polityczna. Humanistyczna interpretacja polityki w marksizmie. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Karwat, M. (2013a). Podmiotowość polityczna. In: Leksykon pojęć politycznych. M. Karwat, J. Ziółkowski. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Karwat, M. (2013b). Podmioty polityki. In: Leksykon pojęć politycznych. M. Karwat, J. Ziółkowski. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa.

Kohut, Ł. Profil Facebook. https://www.facebook.com/KohutLukaszMarcin.

Malinowska, A. (2021). Ukryta narodowość śląska w spisie powszechnym. “Ludzie dają sobie z tym radę”. https://katowice.wyborcza.pl/katowice/7,35063,26974517,ukryta-narodowosc-slaska-w-spisie-powszechnym-ludzie-daja.html. Acces: 10.07.2021.

Marzec, W. (2016). Rebelia i reakcja. Rewolucja 1905 roku i plebejskie doświadczenie polityczne. Wudawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Universitas, Łódź – Kraków.

Matyja, R. (2018). Wyjście awaryjne. O zmianie wyobraźni politycznej. Wydawnictwo Karakter, Warszawa.

Michna, E. (2018). Ślązacy między polityczną podmiotowością a poczuciem uprzedmiotowieniem. Kultura i Społeczeństwo, 2, 81-104.

Oficjalna strona internetowa komitetu Śląskich Organizacji. https://slonzoki.pl/.

Osadnik, P. (2021a). Język śląski unicestwi polszczyznę? Kuriozalne zapisy w projekcie stanowiska rządu PiS. https://dziennikzachodni.pl/jezyk-slaski-unicestwi-polszczyzne-kuriozalne-zapisy-w-projekcie-stanowiska-rzadu-pis/ar/c1-15478616. Acces: 6.07.2021.

Osadnik, P. (2021b). Łukasz Kohut w liście do Andrzeja Dudy: Uznanie języka śląskiego nie zagraża Polsce. Może być silna swoją wielokulturowością. https://dziennikzachodni.pl/lukasz-kohut-w-liscie-do-andrzeja-dudy-uznanie-jezyka-slaskiego-nie-zagraza-polsce-moze-byc-silna-swoja-wielokulturowoscia/ar/c1-15502125?. Acces: 7.07.2021.

Ozimek, M. (2018). W poszukiwaniu alternatywnych opowieści o Śląsku / śląkości. In.: Artificem commendat opus. Region – Pamięć – Polityka. Studia I metariały ofiarowane profesor Danucie Kisielewicz. E. Ganowicz (Ed.). Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole.

Pawlik, P. (2019). Narodowość śląska będzie możliwa w spisie powszechnym. https://wiadomosci.onet.pl/tylko-w-onecie/narodowosc-slaska-bedzie-mozliwa-w-spisie-powszechnym/scsbsef. Acces: 5.07.2021.

Pierzchalski, F. (2009). Podmiotowość polityczna w perspektywie indywidualistycznej i holistycznej. Oficyna Wydawnicza ASTRA-JR, Pułtusk.

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. https://monika-rosa.pl. Acces: 10.07.2021.

Projekt stanowiska Rządu wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym oraz niektórych innych ustaw. https://www.gov.pl. Acces: 10.07.2021.

Rancière, J. (2004). The Philosopher and His Poor. Duke University Press, Durham.

Schmitt, C. (2007). The Concept of the Political. Chicago University Press, Chicago.

Sotwin, W. (2003). Podmiotowość w sferze politycznej, czyli pragmatyzm – pryncypializm. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.

Szmeja, M. (2017). Śląsk – bez zmian. Ludzie, kultura i społeczność Śląska w perspektywie postkolonialnej. Zakład Wydawniczy NOMOS, Kraków.

Szramek, E. (1934). Śląsk jako problem socjologiczny. Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk na Górnym Śląsku. Katowice.

Wachtyrz.eu. Portal internetowy. https://wachtyrz.eu.

Zalega, D. (2021). Bez pana i plebana. 111 gawęd z ludowej historii Śląska. Wydawnictwo RM, Warszawa.

Download

Published : 2021-11-25


Ozimek-Hanslik, M. (2021). Attributes of the Silesians’ political subjectivity in the context of a debate on the 2021 National Population and Housing Census and attempts to establish the Silesian language as a regional language. Border and Regional Studies, 9(3), 157-172. https://doi.org/10.25167/brs4477

Magdalena Ozimek-Hanslik  magdalena.ozimek@uni.opole.pl
University of Opole  Poland
https://orcid.org/0000-0001-5552-1303


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0