The Role of Ethnic Social Capital in the Operation of Entrepreneurs in Transcarpathia, Ukraine


Abstract

Owing to its geopolitical position, history of shifting borders, and multiethnic-multilingual population, Transcarpathia provides a convenient environment to study how ethnicity interplays with the economy. The present research aims to examine the role of formal and informal ethnic social capital in the life of Transcarpathian enterprises. The research is based on mainly semi-structured interviews conducted with foreign investors in Transcarpathia and with local Transcarpathian Hungarian entrepreneurs as well as with representatives of business organizations related to the given community. I also analyzed economic databases and statistical data. The results of the research imply that informal relationships are essential in the operation of enterprises, however, these relationships are not always organized on an ethnic basis. I argue that institutionalized relations have not played an important role in the case of foreign enterprises. However, among Transcarpathian Hungarian entrepreneurs, the role of formal ethnic relations has increased due to the financial support provided by Hungary.


Keywords

Transcarpathia; Ukraine; ethnic social capital; entrepreneurship; transnationalism

Allen, W. D. (2000). Social networks and self-employment. Journal of Socio-Economics, 29 (5), 487–502.

Balanda, A. L., Nadraha, V. I. (2013). Social capital of the enterprise. advantages and risks of manifestation (Соціальний капітал підприємства. переваги та ризики прояву), Ekonomika ta Upravlinia Pidpriemstvami, 37–41.

Barabási, A. L. (2013). Behálózva – A hálózatok új tudománya. Helikon. Budapest.

Bálint, Gy. (2008). Foglalkoztatási stratégiák Hargita megyében. Doktori értekezés. Budapesti Corvinus Egyetem. Budapest.

Bányai, B. (2020a). Magyarország határon túli magyarokat érintő támogatáspolitikájának átalakulása 2010–2018 (I. rész). Regio, 28 (1), 171–221.

Bányai, B. (2020b). Magyarország határon túli magyarokat érintő támogatáspolitikájának átalakulása 2010–2018 (2. rész). Regio, 28 (2), 143–168.

Bolino, M., Turnley, W., Bloodgood, J. (2002). Citizenship behavior and the creation of social capital in organizations. Academy of Management Review, 27 (4), 505–522.

Borbély, S. (2015). Informális gazdasági stratégiák az ukrán – magyar határvidéken. In. Turai Tünde (ed.). Hármas határok néprajzi értelmezésben. An Ethnographic Interpretation of Tri-Border Areas. MTA BTK Néprajztudományi Intézet. Budapest, 217–245.

Borbély, S. (2019). A diszfunkcionális ukrán nemzetállam informális alapjai – glokális életvezetési stratégiák Kárpátalján a rendszerváltás után. ETHNO-LORE. a Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézetének évkönyve, 191–226.

Bosma, N., Praag, M., Thurik, R., Wit, G. (2002). The value of human and social capital investment for the business performance of start-ups. Small Business Economics, 23 (3), 227–236.

Bourdieu, P. (1983). Forms of capital. In. Richardson, J. (ed.). Handbook of theory and research for the sociology of education. Greenwood Press. New York, 241–258.

Cheipes, O. (2010). Ukrainian-Romanian cross-border cooperation. achievements and prospects of development (Українсько–румунське транскордонне співробітництво. здобутки та перспективи розвитку). In. Vaschuk et al. (ed.). Rumunsko–ukrainski vidnosini. Istoria ta suchasnisth. Satu Mare, 220–224.

Coleman, J., S. (1988). Social capital in the creation of human capital. American Journal of Sociology, 94, 95–120.

Csata, Zs. (2015). Ethnicity and economy. A research agenda for Transylvania. Transylvanian Society, Special issue, 3, 9–24.

Czakó, Á., Kuczi, T., Lengyel, Gy., Vajda, Á (1995). A kisvállalkozások néhány jellemzője a kilencvenes évek elején. Közgazdasági Szemle, 4, 399–419.

Czaller, L., Csite, A., Geambasu, R. (2016). Megkapaszkodás, gyarapodás, bátorítás – jelentés a külhoni fiatal magyar vállalkozók helyzetéről. Hétfa Kutatóintézet és Nemzetpolitikai Kutatóintézet. Budapest.

Demianchuk, O. I. (2016). Formation of properties of social capital of the enterprise (Формування властивостей соціального капіталу підприємства). Naukovi zapiski universitethu „Ostrozhka akademia”, Ekonomika, 16, 270–276.

Fafchamps, M., Minten, B. (2002). Returns to social network capital among traders. Oxford Economic Papers, 54, 173–206.

Fedinec, Cs., Halász, I., Tóth, M. (2016). A független Ukrajna. Államépítés, alkotmányozás és elsüllyesztett kincsek. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kalligram. Budapest.

Feige, E. L. (1990). Defining and estimating underground and informal economies. The new institutional economics approach. World Development, 18, 989–1002.

Fukuyama, F. (1997). Bizalom. A társadalmi erények és a jólét megteremtése. Európa Könyvkiadó. Budapest.

Gödri, I. (2007). A kapcsolati tőke szerepe a magyarországi bevándorlásban. Kisebbségkutatás, 16 (4), 699–727.

Gödri, I. (2010). Migráció a kapcsolatok hálójában. A kapcsolati tőke és a kapcsolathálók jelenléte és szerepe az ezredvégi magyarországi bevándorlásban. Központi Statisztikai Hivatal Népességtudományi Kutatóintézet, Kutatási jelentés 2010 (2), Budapest.

Granovetter, M. (1973). The strength of weak ties. American Journal of Sociology, 78 (6), 1360–1380.

Granovetter, M. (1985). Economic action and social structure. The problem of embeddedness. American Journal of Sociology, 91 (3), 481–510.

Granovetter, M. (1995). The economic sociology of firms and entrepreneurs. In. Portes, A. (ed.). The economic sociology of immigration. essays on networks, ethnicity and entrepreneurship. Russell Sage Foundation. New York, 128–165.

Hanifan, L. J. (1916). The rural school community center. Annals of the American Academy of Political and Social Science, 67, 130–138.

Hricaenko, M. I. (2017). Social capital in establishing the business network of the agricultural sector of Ukraine (Соціальний капітал у встановленні підприємницької мережі аграрної сфери України), Ekonomika, 5, 58–64.

Imre, G. (2013). A Kárpátalján eszközölt magyar tőkebefektetések sajátosságai a magyar – ukrán határtérség társadalmi-gazdasági folyamatainak tükrében. Doktori értekezés, Széchenyi István Egyetem, Győr.

Karácsonyi, D., Erőss, Á., Tátrai, P., Kovály, K., Pidhrusniy, H. (2019). Demográfiai folyamatok és erőforrások Ukrajnában a geopolitikai törésvonalak tükrében. In. Fedinec, Cs. (ed.). Kijevi csirke. (Geo)politika a mai Ukrajnában. MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont, Kalligram. Budapest, 136–158.

Karácsonyi, D. Kincses, Á. (2020). Átrendeződés? Kárpátaljaiak Magyarországon, magyarok Kárpátalján, a 2017-ig terjedő adatok tükrében. Területi Statisztika, 60 (3), 309–351.

Kántor, Z. (2004). Románia és a határain kívül élő románok. Részletek fordítása. In. Halász, I., Majtényi, B., Szarka, L. (eds.). Ami összeköt? Státustörvények közel és távol. Gondolat. Budapest.

Kocsis, K., Bottlik, Zs., Tátrai, P. (2006). Etnikai térfolyamatok a Kárpát-medence határokon túli régióiban (1989-2002). MTA Földrajztudományi Kutatóintézet. Budapest.

Kovály, K. (2017). Kényszer szülte kárpátaljai vállalkozó családok. In. Czaller, L., Csite, A., Geambasu, R. (eds.). Húzóerők – jelentés a külhoni magyar családi vállalkozások helyzetéről. Hétfa kutatóintézet és Nemzetpolitikai Kutatóintézet, 97–107.

Kovály, K. (2018). „A mai világban minden a kapcsolatokon, az ismeretségen múlik”. külföldi befektetők telephelyválasztási döntéseinek jellemzői Kárpátalján az informális etnikai kapcsolatok tükrében. Tér és Társadalom, 32 (1), 77–96.

Kovály, K. (2019). Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a vállalkozások térszerveződésében kelet-közép-európai befektetések példáján. Doktori értekezés. ELTE TTK, Földtudományi Doktori Iskola. Budapest.

Kovály, K. (2021). Az etnikai kapcsolati tőke szerepe a kárpátaljai magyar vállalkozások működésében a Beregszászi járás példáján. Kisebbségi Szemle, 2, 87–111.

Kovály, K., Čermáková, D. (2016). The role of social capital in economic life of the Ukrainian entrepreneurs in Czechia. Acta Universitatis Carolinae Geographica, 51 (2), 135–144.

Kovály, K., Erőss, Á., Ferenc, V., Tátrai, P. (2020). Kárpátaljáról dióhéjban. In. Ferenc, V., Kovály, K. (eds.). Kárpátalja mozgásban. társadalmi változások és interetnikus viszonyok az Euromajdan után. Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.. Budapest, 11–19.

Landa, J., T. (1991). Culture and entrepreneurship in less-developed countries. trading networks and economic organizations. In. Berger, B. (ed.). The culture of entrepreneurship. C.S. Press. San Francisco, 53–72.

Light, I. (1984). Immigrant and ethnic enterprise in North America. Ethnic and Racial Studies, 7 (2), 195–216.

Light, I., Dana, L. (2013). Boundaries of social capital in entrepreneurship. Entrepreneurship. Theory and Practice, 37, 603–624.

Light, I., Gold, S. (2000). Ethnic economies. Academic Press. San Diego.

Light, I., Karageorgis, S. (1994). The ethnic economy. In. Neil, J. S. (ed.). Handbook of economy and sociology. Princeton University Press. Princeton, 647–671.

Lin, N. (2001). Social capital. A Theory of social structure and action. Cambridge University Press. Cambridge.

Ludvig, Zs. (2008). Hungarian–Ukrainian economic relations. overview of the past one and half decade, EU Working Papers, 3, Budapesti Gazdasági Főiskola. Budapest, 30–52.

Molnár, J., Molnár, D. I. (2005). Kárpátalja népessége és magyarsága a népszámlálási és népmozgalmi adatok tükrében. Kárpátaljai Magyar Pedagógusszövetség Tankönyv- és Taneszköztára. Ungvár.

Nahapiet, J., Ghoshal, S. (1998). Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage. Academy of Management Review, 23 (2), 242–266.

Orbán, A., Szántó, Z. (2005). Társadalmi tőke. Erdélyi Társadalom, 2, 55–70.

Pataki, G. (2016). Kárpátaljai vállalkozások helyzetértékelése a magyarlakta területek mentén. Limes, 3, 184–193.

Petty, W. (1690). Political arithmetik. Reprinted in Hull, C. H. 1899. The economic writings of Sir William Petty. Cambridge University Press. Cambridge.

Perreault, C., Brenner, G., Menzines, V. T., Filion, J, L., Ramangalahy, C. (2007). Social capital and ethnic business performance. Entrepreneurs from four ethnic group in Canada. International Journal of Business and Globalisation, 2, 145–160.

Polányi, K. (1944). The great transformation. The political and economic origins of our time. Beacon Press. London.

Portes, A., Haller, W. (2005). The informal economy. In. Smelser, N., Swedberg, R. (eds.). The handbook of economic sociology. Princeton University Press. Princeton, 403–425.

Portes, A., Sensenbrenner, J. (1993). Beágyazottság és bevándorlás. megjegyzések a gazdasági cselekvés társadalmi meghatározóiról. In. Lengyel, Gy., Szántó, Z. (eds.). Tőkefajták. A társadalmi és kulturális erőforrások szociológiája. Aula. Budapest, 281–317.

Putnam, R. D. (1993a). Making Democracy Work. Civic Tradition in Modern Italy. Princeton University Press. Princeton

Putnam, R. D. (1993b). Social capital and public life. The American Prospect, 4, pp. 36–42.

Putnam, R. D. (2000). Bowling alone. The collapse and revival of American community. Simon and Schuster. New York.

Putnam, R. D. (2007). E pluribus unum. Diversity and community in the Twenty-First Century. Scandinavian Political Studies, 30 (2), 137–174.

Sereda, Y. V. (2013). Social capital in Ukraine and other European countries. the legitimacy of the aggregate construct (Cоціальний капітал в Україні та інших країнах Європи. легітимність агрегованого конструкту). Ukrainskii Sotsium, 4 (47), 81–97.

Serhienko, T. S. (2013). The Romanian national minority of Transcarpathia in the context of the development of Ukrainian-Romanian relations (1991 – 2003) (Румунська національна меншина Закарпаття в контексті розвитку українсько-румунських взаємин). Naukovii Visnik Uzhhorodskoho Natsionalnoho Universitetu, seria Istoria, 2 (31), 39–44.

Sik, E. (2006). Tőke-e a kapcsolati tőke, s ha igen, mennyiben nem? Szociológiai Szemle, 2, 72–95.

Sik, E. (2012). A kapcsolati tőke szociológiája. ELTE TáTK, Eötvös Kiadó. Budapest.

Sik, E., Surányi, R. (2015). The Hungarian/Slovak/Ukrainian tri-border region. https.//issuu.com/eltetatk/docs/tri-border_hungary

Sik, E., Wellman, B. (1999). Network capital in capitalist, communist and post-communist countries. In. Wellman, B. (ed.). Networks in the global village. Westview Press. Boulder. 225–255.

Smoliar, L. H. (2010). The role of social capital in the strategic management of innovative development of the enterprise (Роль соціального капіталу у стратегічному управлінні інноваційним розвитком підприємства). In. Smoliar, L. H., Holimon, A. A. (eds.). Aktualni problemi ekonomiki, 2, 36–43.

Tátrai, P., Erőss, Á., Kovály, K. (2016). Migráció és versengő nemzetpolitikák Kárpátalján az Euromajdan után. Regio, 24 (3), 82–110.

Tátrai, P., Erőss, Á., Kovály, K. (2017). Kin-state politics stirred by a geopolitical conflict. Hungary’s growing activity in post-Euromaidan Transcarpathia, Ukraine. Hungarian Geographical Bulletin, 66 (3), 203–218.

Vertovec, S. (1999). Conceiving and researching transnationalism. Ethnic and Racial studies, 22 (2), 447–462.

Vidnianski, Sz. (2003). Slovaks in Ukraine (Словаки в Україні) (http.//www.history.org.ua/?termin=Slovaky_Ukraini).

Waldinger, R., Aldrich, H., Ward, R. (1990). Ethnic entrepreneurs. Immigrant business in industrial societies. Sage Series on Race and Ethnic Relations. Vol.1. The International Professional Publishers. London.

ukrcensus.gov.ua. The website of the Ukrainian population census 2001 (http.//www.ukrcensus.gov.ua/).

TRMSO. http.//www.uz.ukrstat.gov.ua/. The website of the Transcarpathian Regional Main Statistical Office

Download

Published : 2021-11-22


Kovály, K. (2021). The Role of Ethnic Social Capital in the Operation of Entrepreneurs in Transcarpathia, Ukraine. Border and Regional Studies, 9(3), 129-156. https://doi.org/10.25167/brs4505

Katalin Kovály  kovaly.katalin@csfk.org
Geographical Institute, Research Centre for Astronomy and Earth Sciences, LEARN (Budapest)  Hungary
https://orcid.org/0000-0002-8554-6816


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0