„Wolny Region Śląsk”? Refleksja nad genezą poszukiwania nowych rozwiązań dla Górnego Śląska w okresie dwudziestolecia międzywojennego


Abstrakt

Górny Śląsk jest regionem, którego historia i skład etniczny nastręczają problemów interpretacyjnych. Dziś te problemy są teoretyczne, lecz w roku 1918 decyzje dotyczące jego losów musiały zostać podjęte natychmiast. Rozwiązanie zaproponowane w czasie Konferencji paryskiej przewidywało przeprowadzenie plebiscytu, w którym to ludność miała rozstrzygnąć o swych losach. W roku 1921 okazało się jednak, że owo remedium nie do końca spełniło oczekiwania, wtedy podniesiona została koncepcja Wolnego Regionu Śląsk. Choć nie miała ona większych konsekwencji politycznych, samo jej pojawienie się jest fenomenem wartym uwagi.


Słowa kluczowe

Górny Śląsk; Konferencja paryska; plebiscyt; Wolny Region Śląsk

Pobierz

Opublikowane : 2016-07-10


Muś, A. (2016). „Wolny Region Śląsk”? Refleksja nad genezą poszukiwania nowych rozwiązań dla Górnego Śląska w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(1), 43-59. https://doi.org/10.25167/ppbs478

Anna Muś  anna.mus@onet.eu
Uniwersytet Śląski w Katowicach  Polska
https://orcid.org/0000-0002-9010-3139


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0