Tożsamość śląska. Rzeczywistość czy XX-wieczna kreacja?


Abstrakt

Tożsamość śląska jest przedmiotem szeroko zakrojonych badań politologów, socjologów i historyków. W większości skupiają się oni na poszukiwaniu jej genezy. W niniejszym artykule autor zamierza spojrzeć na tożsamość jako na zjawisko podlegające głębokiej ewolucji na przestrzeni lat. Odnosząc się do przytoczonej, ożywczej hipotezy "śląska wymyślonego" spróbuje dokonać próby klarownego podziału pomiędzy tym co stanowi historyczny trzon tożsamości śląskiej, a tym co w wieku XX. zostało wpisane w śląski kod kulturowy.


Słowa kluczowe

tożsamość; pogranicze; Górny Śląsk; pamięć zbiorowa; tradycja wymyślona

Pobierz

Opublikowane : 2016-07-10


Bujak, P. (2016). Tożsamość śląska. Rzeczywistość czy XX-wieczna kreacja?. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(1), 61-74. https://doi.org/10.25167/ppbs479

Piotr Bujak  pebujak@gmail.com
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0