Integracja muzułmanów i kryzys migracyjny jako wyzwania dla niemieckiej i europejskiej dyplomacji


Abstrakt

W artykule przedstawiono problem integracji muzułmanów oraz konsekwencje współczesnego kryzysu migracyjnego jako wyzwań, które stoją przed niemiecką i europejską dyplomacją. W odniesieniu do teoretycznych rozważań, przedstawiono koncepcje i modele polityki integracyjnej prowadzonej przez państwa zachodnioeuropejskie w warunkach przed kryzysem i obecnie. W opracowaniu zawarto krótki zarys historii napływu muzułmanów do Niemiec oraz procesy związane z ich integracją w tymże państwie. Przedstawiono także główne cechy obecnego kryzysu, wskazując na wyzwania, jakie niesie dla całej Unii Europejskiej, a w szczególności dla Niemiec jako kraju najbardziej zaangażowanego w proces przyjmowania uchodźców i imigrantów. Zwrócono uwagę na podstawowe problemy, z jakimi wiąże się przyjęcie migrantów; zarówno problemy wewnętrzne, jak i międzynarodowe. Podkreślono także kontekst polityczny, poparcie społeczeństwa dla rządzących oraz zagrożenia, jakie niesie kryzys migracyjny.


Słowa kluczowe

kryzys migracyjny; muzułmanie; dyplomacja Niemiec; dyplomacja europejska

Pobierz

Opublikowane : 2016-07-10


Janusek-Krysińska, N., & Majewski, M. (2016). Integracja muzułmanów i kryzys migracyjny jako wyzwania dla niemieckiej i europejskiej dyplomacji. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(1), 93-121. https://doi.org/10.25167/ppbs481

Nikola Janusek-Krysińska  n.janusek-krysinska@wp.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5620-5396
Marek Majewski 
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0