Przepływ informacji na pograniczu północnokoreańsko-chińskim. Szansa na erozję systemu?


Abstrakt

Sytuacja polityczna Korei Północnej po objęciu władzy przez Kim Jong Una spowodowała powstanie wielu nowych analiz. Dotyczą one także prognoz co do trwałości jego rządów. Zagrożeniem dla tamtejszych władz miał być m.in. przemyt nośników informacji przez granicę chińsko-północnokoreańską. Zawarte na nich dane, zaprzeczając propagandzie reżimu, mają osłabiać jego wiarygodność, a tereny przygraniczne miałyby stać się miejscem początku zmian systemowych. Tekst stanowi zatem analizę, mającą dać odpowiedź na pytanie: czy w obecnych uwarunkowaniach społeczno-politycznych jest to możliwe. Uwzględnione zostały m.in. takie czynniki, jak doświadczenia historyczne tego kraju, rola propagandy, zakres kontroli i wykształcona mentalność obywateli KRLD.


Słowa kluczowe

Korea Północna; media; propaganda; pogranicze północnokoreańsko-chińskie

Pobierz

Opublikowane : 2016-07-10


Weber, K. (2016). Przepływ informacji na pograniczu północnokoreańsko-chińskim. Szansa na erozję systemu?. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 4(1), 147-165. https://doi.org/10.25167/ppbs483

Kamil Weber  kamilwr@onet.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-6904-0073


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0