Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja


Abstrakt

Fenomen śląskiej tożsamości narodowej czy etnicznej pojawił się w rezultacie rozwoju demokracji w Polsce pod koniec XX wieku. Zainicjowane w tym czasie procesy rozwoju organizacji społecznych i politycznych na szczeblu lokalnym i regionalnym przyczyniły się do ewolucji świadomościowej ich członków. W kontekście historycznych uwarunkowań regionu Śląska, zainicjowano debatę publiczną na temat poczucia identyfikacji narodowej/etnicznej mieszkańców tegoż regionu. Kreowanie tejże tożsamości oparte zostało na mobilizacji społecznej zaproponowanej przez liderów. Artykuł wykorzystuje postkolonialną perspektywę teoretyczną do analizy rosnącej identyfikacji ze śląską tożsamością narodową.


Słowa kluczowe

śląska etniczność; postkolonializm; tożsamość regionalna

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-10


Geisler, R. (2015). Fenomen śląskiej etniczności jako postkolonialna emancypacja. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), 105-116. https://doi.org/10.25167/ppbs484

Robert Geisler  robert.geisler@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Socjologii  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0