Samorządowy wymiar polityki zagranicznej województwa opolskiego


Abstrakt

Niniejszy artykuł – poświęcony regionalnemu filarowi polityki zagranicznej – podzielony został na dwie części. W pierwszej zarysowano zmiany w zakresie aktywności międzynarodowej regionów europejskich, z uwzględnieniem działalności zagranicznej polskich województw po historycznych przemianach przełomu lat 80. i 90. XX w. Zawarto tu także przegląd wybranych pojęć i terminów używanych do określenia i analizy interakcji regionów z zagranicą. W części drugiej zilustrowano działania regionów na arenie międzynarodowej przykładem samorządu regionalnego województwa opolskiego. Celem opracowania jest potwierdzenie tezy o wzroście znaczenia poziomu subpaństwowego – tu: regionalnego – znajdującego m.in. wyraz w przemianach zachodzących w stosunkach międzynarodowych, zarówno gospodarczych, kulturalnych, jak i politycznych oraz odpowiedź na pytanie: jakie korzyści odnosi województwo opolskie z prowadzonej współpracy międzynarodowej? Ponadto w podsumowaniu zawarto kilka postulatów dla praktyków polityki regionalnej, dotyczących aktywności międzynarodowej województw.


Słowa kluczowe

samorząd terytorialny; współpraca transgraniczna; polityka zagraniczna regionów; dyplomacja samorządowa; województwo opolskie

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-10


Trzcielińska-Polus, A. (2015). Samorządowy wymiar polityki zagranicznej województwa opolskiego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), 117-133. https://doi.org/10.25167/ppbs485

Aleksandra Trzcielińska-Polus  apolus@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2610-5639


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0