Lokalne społeczeństwo obywatelskie w regionie o nasilonych migracjach zagranicznych. Analiza wybranych aspektów na przykładzie woj. opolskiego


Abstrakt

Przedmiotem badań, podjętym w niniejszym artykule, jest analiza konsekwencji nasilonych emigracji zagranicznych dla lokalnego społeczeństwa obywatelskiego w województwie opolskim. W oparciu o wybrane teorie emigracji związane z kapitałem społecznym, ustalono najważniejsze relacje występujące między tymi kategoriami. W opracowaniu uwzględniono przede wszystkim wpływ zagranicznych wyjazdów na sferę społeczną, na poziomie jednostki, rodziny i społeczności lokalnej, a także na wybrane aspekty demograficzne i gospodarcze. W pracy przedstawiono perspektywę rzeczywistą wyjazdów zarobkowych, opartą na danych statystycznych, raportach eksperckich i publikacjach naukowych oraz medialną, związaną z analizą dyskursu prasy regionalnej.


Słowa kluczowe

emigracja zarobkowa; kapitał społeczny; lokalne społeczeństwo obywatelskie

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-10


Janusek-Krysińska, N., & Riedel, R. (2015). Lokalne społeczeństwo obywatelskie w regionie o nasilonych migracjach zagranicznych. Analiza wybranych aspektów na przykładzie woj. opolskiego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), 149-174. https://doi.org/10.25167/ppbs487

Nikola Janusek-Krysińska  n.janusek-krysinska@wp.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5620-5396
Rafał Riedel 
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0001-8344-2944


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0