Migracje zagraniczne i ich konsekwencje dla rodzin na przykładzie województwa opolskiego


Abstrakt

Celem artykułu jest próba zdefiniowania rodziny migracyjnej oraz ocena wpływu wyjazdów zagranicznych na funkcjonowanie takiej rodziny. Przegląd literatury przedmiotu oraz przeprowadzone wywiady z rodzinami czasowo rozdzielonymi, pozwoliły na zdiagnozowanie rangi i skutków zjawiska dla rodzin z obszaru województwa opolskiego. Śląsk Opolski jest definiowany jako region migracyjny. Odpływ mieszkańców w ramach migracji wpływa zarówno na procesy demograficzne jak i społeczne. Różnice w pochodzeniu regionalnym ludności tego regionu miały zasadnicze znaczenie dla intensywności występowania emigracji i jej kierunku do czasu przystąpienia do Unii Europejskiej (Ślązacy emigrowali przede wszystkim do Niemiec Zachodnich). Po 2004 r. w migracjach zagranicznych, wśród których dominującymi stały się wyjazdy zarobkowe o charakterze czasowym w coraz większym stopniu uczestniczy ludność napływowa. Tak więc w nowych warunkach społeczno-gospodarczych doświadczenie rozłąki z osobami, które poszukują i podejmują pracę za granicą staje się wspólnym problemem rodzin zarówno wśród ludności autochtonicznej jak i napływowej.


Słowa kluczowe

Śląsk Opolski; rodzina migracyjna; migracje zagraniczne

Pobierz

Opublikowane : 2015-12-11


Moj, M. (2015). Migracje zagraniczne i ich konsekwencje dla rodzin na przykładzie województwa opolskiego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(2), 175-190. https://doi.org/10.25167/ppbs489

Magdalena Moj  magdalena.moj@wp.pl
Instytut Śląski w Opolu  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0