Historyczne uwarunkowania odrębności regionu Śląska Opolskiego


Abstrakt

Śląsk Opolski jest regionem historycznego Górnego Śląska. Są to ziemie położone nad górną Odrą, które w średniowieczu tworzyły księstwo opolsko-raciborskie, w czasie pruskiego panowania rejencję opolską, a po 1922 r. prowincję górnośląską (rejencję opolską). W 1950 r. uzyskał status województwa opolskiego. Jest to terytorium o odrębnych granicach, z ludnością związaną wspólnymi doświadczeniami historycznymi. Pełniło ono stołeczną funkcję w czasach księstwa, rejencji i prowincji górnośląskiej. Nie było stolicą regionu w czasach II wojny światowej i w latach 1945-1950. Śląsk Opolski jest również obszarem pogranicza, przechodzącego w swej historii z jednego organizmu państwowego do drugiego, krzyżowania się wpływów politycznych, wymieszania się ludności. Jest regionem o zróżnicowanej strukturze etniczno-kulturowej i narodowościowej. Śląsk Opolski rozumiany dziś jako obszar znajdujący się w granicach województwa opolskiego, posiada własną historię, kulturę i tradycję, a także strukturę ludnościową, którą od zakończenia II wojny światowej tworzą: większość polska, tzw. ludność napływowa oraz ludność rodzima – mniejszość niemiecka i mniejszość narodowo-etniczna śląska.


Słowa kluczowe

granice Śląska Opolskiego; pogranicze; zróżnicowanie narodowościowe i etniczno-kulturowe; historia Śląska Opolskiego

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-11


Kisielewicz, D. (2015). Historyczne uwarunkowania odrębności regionu Śląska Opolskiego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(1), 7-18. https://doi.org/10.25167/ppbs493

Danuta Kisielewicz  akisiel@poczta.fm
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-5613-2569


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0