Wielokulturowy Śląski Opolski - perspektywa politologiczna


Abstrakt

Artykuł jest próbą ogólnego (politologicznego) spojrzenia na zagadnienie zróżnicowania narodowościowo-kulturowego Śląska Opolskiego, będącego częścią historycznego obszaru Górnego Śląska, wyrosłego na gruncie kultur polskiej, niemieckiej, czeskiej i austriackiej. W omawianym przypadku obszar Śląska Opolskiego pokrywa się granicami administracyjnymi województwa opolskiego. Tekst skupia się na czterech zasadniczych elementach, wychodząc od obecnego kształtu etniczno-narodowościowego regionalnej społeczności, prezentuje regionalny wymiar realizacji polskiego prawa na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych, przedstawia w zarysie problematykę aktywności politycznej organizacji mniejszości niemieckiej oraz rywalizacji tych organizacji z Ruchem Autonomii Śląska, w szczególności w wyborach samorządowych oraz cele działalności organizacji, promujących ideę etnicznej lub narodowościowej odrębności Ślązaków, bazując na tekście uzasadnienia obywatelskiego projektu nowelizacji ustawy z 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych i o języku regionalnych z 2014 r. Przedstawione w artykule zagadnienia mogą stanowić przyczynek do kontynuowania i poszerzenia badań, w szczególności w obszarze rywalizacji politycznej ugrupowań mniejszości niemieckiej z organizacjami politycznymi społeczności większościowej i grupami deklarującymi tożsamościową odrębność społeczności Ślązaków, opartej na gruncie etnicznym lub narodowościowym.


Słowa kluczowe

Śląsk Opolski; mniejszość niemiecka; prawo na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych

Pobierz

Opublikowane : 2015-08-12


Mazurkiewicz, M. (2015). Wielokulturowy Śląski Opolski - perspektywa politologiczna. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 3(1), 83-101. https://doi.org/10.25167/ppbs511

Marek Mazurkiewicz  mmazurkiewicz@uni.opole.pl
Instytut Śląski w Opolu  Polska
https://orcid.org/0000-0001-5551-2626


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0