Bardziej podzieleni niż kiedykolwiek. O murach granicznych w XXI wieku (wstęp do numeru drugiego)


Opioła, W. (2018). Bardziej podzieleni niż kiedykolwiek. O murach granicznych w XXI wieku (wstęp do numeru drugiego). Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(2), 79-82. https://doi.org/10.25167/ppbs52

Wojciech Opioła  wopiola@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2473-3375


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0