Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji


Abstrakt

Artykuł ukazuje fenomen miast podzielonych państwową granicą. Wieloaspektowość poruszanego zagadnienia powoduje, iż autorzy tekstu nie tylko próbują usystematyzować takie pojęcia jak: „miasta podzielone”, „miasta bliźniacze”, czy „miasta pary”, ale ukazują również interdyscyplinarność (m.in. politologiczną, socjologiczną, ekonomiczną, czy antropologiczną) badanego zjawiska. W artykule ukazana została geneza i typologia miast podzielonych w Europie Środkowo-Wschodniej, uwarunkowania ich deborderyzacji oraz ograniczenia utrudniające proces reintegracji wspomnianych miast w aspekcie formalno-prawnym, kulturowym, ideologicznym, ekonomicznym, społecznym, czy infrastrukturalnym.  

Słowa kluczowe

miasta podzielone; granica; deborderyzacja; współpraca transgraniczna; dwumieścia; integracja; reintegracja

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-13


Zenderowski, R., & Brzezińska, M. (2014). Miasta podzielone granicą państwową w nowych państwach członkowskich UE: od separacji do integracji. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), 164-183. https://doi.org/10.25167/ppbs525

Radosław Zenderowski  r.zenderowski@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0249-0499
Monika Brzezińska 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0001-9278-9931


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0