Determinanty współpracy transgranicznej Austrii i Republiki Słowackiej. Rola Bratysławy i Wiednia w rozwoju wzajemnych kontaktów


Abstrakt

W artykule przedstawiono wybrane problemy słowacko-austriackiej współpracy transgranicznej po 1989 roku. Szczególną uwagę zwrócono na uwarunkowania geograficzne, wynikające z bliskości stolic Austrii (Wiedeń) i Słowacji (Bratysława), co nadaje im status i charakter podobny do określanego w literaturze przedmiotu jako miasta bliźniacze (twin cities). Wyjaśnienie problemu rozpoczęto od zwrócenia uwagi na historyczne i polityczne okoliczności, które miały znaczący wpływ na charakter wzajemnych stosunków i współpracę regionalną. Następnie przedstawiono aktualne wyzwania współpracy transgranicznej w regionie, a także przedstawiono szerszą perspektywę w postaci analizy współpracy regionalnej. W artykule skupiono się także na wzajemnym postrzeganiu przez mieszkańców regionów przygranicznych, kondycji jak i wizerunku regionalnej współpracy Austrii i Słowacji.


Słowa kluczowe

żelazna kurtyna; współpraca transgraniczna; Austria; Słowacja; Bratysława; Wiedeń

Pobierz

Opublikowane : 2014-12-13


Mattoš, B., & Opioła, W. (2014). Determinanty współpracy transgranicznej Austrii i Republiki Słowackiej. Rola Bratysławy i Wiednia w rozwoju wzajemnych kontaktów. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(2), 184-195. https://doi.org/10.25167/ppbs526

Boris Mattoš  boris.mattos@euba.sk
Słowacki Uniwersytet Techniczny w Bratysławie  Słowacja
Wojciech Opioła 
University of Opole  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0