The walls in the global village


Abstrakt

Artykuł podejmuje problem gwałtownego przyrostu liczby i długości murów granicznych rozumianych szeroko jako wszelkiego rodzaju konstrukcje inżynieryjne i wojskowe, pełniące funkcję dzielników politycznych, zabezpieczających i utrwalających granicę. Autorzy podejmują próbę odpowiedzi na następujące pytania: 1. Gdzie i przez kogo budowane są obecnie mury graniczne? 2. Dlaczego decydenci polityczni podejmują decyzję o budowie murów granicznych?


Słowa kluczowe

mur graniczny; granica; pogranicze; globalizacja; bezpieczeństwo


Opublikowane : 2018-11-02


Jankowski, B., & Zenderowski, R. (2018). The walls in the global village. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(2), 103-115. https://doi.org/10.25167/ppbs54

Bartosz Jankowski 
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska
Radosław Zenderowski  r.zenderowski@uksw.edu.pl
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0249-0499


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0