Ceuta – afrykańskie wrota do Europy


Abstrakt

Ceuta będąc jedną z dwóch hiszpańskich eksklaw w Maroku, stanowi także bramę do Europy, zarówno dla Marokańczyków, jak i dla migrantów przybywających z głębi afrykańskiego kontynentu. Działania mające chronić Ceutę przed subsaharyjskimi migrantami spowodowały, że stała się ona wzorem tego, co nazywamy „Twierdzą Europa”. Bezpośrednia bliskość granicy jest kluczowa dla funkcjonowania Ceuty, i to z nią wiążą się kluczowe problemy eksklawy. W artykule w oparciu o materiały zgromadzone podczas badań terenowych, przeprowadzonych w Ceucie w lipcu 2017 r. ukazane zostaną trzy kluczowe problemy istotne dla zrozumienia specyfiki tego regionu. Kolejno będą to zagadnienia związane z funkcjonowaniem granicy, etnicznymi podziałami wśród mieszkańców Ceuty, oraz obawami jej mieszkańców co do przyszłości półwyspu.


Słowa kluczowe

Ceuta; Maroko; granica; „Twierdza Europa”; sekurytyzacja; migracja; uchodźcy

Pobierz

Opublikowane : 2018-11-02


Ferenc, T. (2018). Ceuta – afrykańskie wrota do Europy. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(2), 135-163. https://doi.org/10.25167/ppbs56

Tomasz Ferenc  tomasz.ferenc@wp.pl
Uniwersytet Łódzki  Polska
https://orcid.org/0000-0003-0748-889X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0