Granica państwowa w teorii pogranicza


Abstrakt

W artykule zaprezentowano wątpliwości dotyczące definiowania pogranicza polegającego na przyjęciu granicy państwowej jako podstawowego kryterium definicyjnego. Autor wychodzi z założenia, że granica państwowa może tworzyć różne relacje z pograniczem i nie jest koniecznym warunkiem istnienia pogranicza. Przede wszystkim możliwe jest wykształcenie się pogranicza społecznego, w którym to procesie granica państwowa nie odgrywa żadnej roli. Autor przedstawia siedem argumentów wyjaśniających to podejście a następnie przedstawia typologię pograniczy ze względu na ich relację z granicą państwową, dzieląc je na: pogranicze nadgraniczne, pogranicze reliktowe, pogranicze migracyjne, pogranicze mieszane.


Słowa kluczowe

granica państwowa; pogranicze; teoria pogranicza; pogranicze reliktowe; pogranicze migracyjne

Pobierz

Opublikowane : 2014-06-27


Opioła, W. (2014). Granica państwowa w teorii pogranicza. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 2(1), 35-43. https://doi.org/10.25167/ppbs621

Wojciech Opioła  wopiola@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2473-3375


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0