Nesystémové syntaktické konstrukce v mluvené češtiněAbstrakt

The article is oriented towards a presentation of some specific aspects of spoken Czech. It deals with the classification and identification of non-systematic syntactic constructions used in spontaneous spoken texts. Their occurrence is caused by a lack of concentration, control or knowledge. These non-structure syntactic structures include anacoluthon, fronted sentence element, and hysteron proteron, etc


Černý J., 1996, Dějiny lingvistiky, Olomouc, Votobia.

Čmejrková S. a kol., 1999, Jak napsat odborný text, Praha, Leda.

Hála B. a kol., 1967, Výslovnost spisovné češtiny 1. Výslovnost slov českých, Praha, Academia.

Karlík P., 1986, Skladba spisovné češtiny, Praha, Státní pedagogické nakladatelství.

Müllerová O., 1994, Mluvený text a jeho syntaktická výstavba, Praha, Academia.

Schwarzová M., 2009, Úvod do kognitivní lingvistiky, Praha, Dauphin.

Zeman J., 2016, Syntax mluvené češtiny: kondenzace, „Stylistyka“ 25, s. 467–474.

Opublikowane : 2018-10-03


Zeman, J. (2018). Nesystémové syntaktické konstrukce v mluvené češtině. Stylistyka, 26, 183-191. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/s/article/view/43

Jiří Zeman  Jiri.Zeman@uhk.cz
Uniwersytet w Hradce Kralove  Czechia


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0