Komizm, ideologia i polityka w serialu Towarzysz DetektywAbstrakt

Celem artykułu była próba rozwikłania kontrowersji interpretacyjnych wokół jednej z najbardziej oryginalnych telewizyjnych produkcji rozrywkowych ostatnich lat jaką był Towarzysz Detektyw. Produkcję tą można określić mianem pastiszu amerykańskich kumpelskich filmów policyjnych. Jego fabuła odnosi się do realiów socjalistycznej Rumunii lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku i w prześmiewczy sposób opowiada o walce lokalnych milicjantów z amerykańskim zagrożeniem. Staraliśmy się udowodnić, że serial nie tyle szydzi z realiów tamtego ustroju, co w dużej mierze stanowi satyrę na propagandowe kino amerykańskie tamtych czasów. Choć humor w nim zawarty wydaje się prostacki i absurdalny, to mimo, czy wręcz dzięki temu posiada dialektyczną naturę, w której kpiny uderzają zarówno w ustrój kapitalistyczny i socjalistyczny. Ponadto staramy się rozwikłać kontrowersje związane z polityczną wymową serialu. Naszym zdaniem jego niejednoznaczność wynika z zastosowania strategii artystycznej bardzo zbliżonej do postmodernistycznej strategii artystycznej określanej mianem retrogardy.


Słowa kluczowe

Towarzysz Detektyw; telewizja; komedia; komizm; Ideologia; Slavoj Żiżek; komunizm; postmodernizm.

Abriss E. (2017). Channing Tatum Told Us About 'Comrade Detective' , the Weirdest Show of 2017, https://www.vice.com/en_us/article/a3expg/channing-tatum-told-us-about-comrade-detectivethe-weirdest-show-of-2017.

Connell R. W., & Messerschmidt, J. W. (2005). Hegemonic Masculinity: Rethinking the Concept. Gender & Society, 19, 829-859, [w:] E. Durys, Kulturowy wymiar amerykańskiego kina policyjnego.

Chow B. (2014). The Tickling Object: On Žižek and Comedy. [w:] B. Chow (red..) Žižek and Performance, London: Palgrave Macmilian.

Dawidziak M. (2017). Amazon's 'Comrade Detective' is Effective Satire,
https://www.cleveland.com/tvblog/index.ssf/2017/07/amazons_comrade_detective_is_effective_sati re.html (10.06.2018).

Dentith S. (2000). Parody: The New Critical Idiom, New York: Routledge.

Durys E. (2016). Kulturowy wymiar amerykańskiego kina policyjnego, [w:] T. Domański (red.) „Międzynarodowe studia polityczne i kulturowe wobec wyzwań współczesności”, Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.

Dziemidok B. (2012). The Comical: A Philosophical Analysis, Dordrecht: Springer Science & Business Media.

Faurholt G. (2009). Self as Other: The Doppelgänger. Double Dialogues 10, http://www.doubledialogues.com/issue_ten/faurholt.html (6.04.2018), [w:] E. Durys, Kulturowy wymiar amerykańskiego kina policyjnego.

Glover A. (2017). The Making of Comrade Detective, http://www.indiewire.com/2017/08/josephgordon-levitt-comrade-detective-controversy-exclusive-1201865653/ (04.06.2018).

Goddard M. (2006). We Are Time: Laibach/nsk, Retro-Avant-Gardism and Machinic Repetition.Angelaki: Journal of Theoretical Humanities, 11, 45-53.

Gordon-Levitt J. (2017). Amazon's Comrade Detective Doesn't Belong to the Right, or Left, http://www.indiewire.com/2017/08/joseph-gordon-levitt-comrade-detective-controversy-exclusive-1201865653/ (4.06.2018).

Hanley J.J. (2004). „The Land of Rape and Honey”: The Use of World War II Propaganda in the Music Videos of Ministry and Laibach, American Music 22, 158-175.

Hegel G.W.F. (2011). Wykłady o Estetyce, [w:] B. Dziemidok, M. Bokiniec (red.) O komizmie.Antologia tekstów, Gdańsk: Słowo/obraz terytoria.
Heller, A. (2012). Przygodność, [w:] tejże, Eseje o nowoczesności, Toruń: Wydawnictwo Naukowe UMK.

Hoesterey I. (2001). Pastiche: Cultural Memory in Art, Film, Literature, Bloomington: Indiana University Press.

Hutcheon L. (1985). A Theory of Parody: The Teachings of Twentieth-Century Art Forms,Chicago: University of Illinois Press.

Jameson F. (1985). Postmodernism and Consumer Society, [w:] H. Foster (red.), Postmodern Culture, London: Pluto Press.

Krutnik F. (2006). In a Lonely Street: Film Noir, Genre, Masculinity. New York: Routledge.

Naremore J. (1995). American Film Noir: the History of an Idea. Film Quarterly, 49, 12-28.

McGowan T. (2008). Realne spojrzenie, Teoria filmu po Lacanie. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej.

Pehe V. (2014). Retro Reappropriations. Responses to 'The Thirty Cases of Major Zeman' in the Czech Republic. VIEW Journal of European Television History and Culture, 5, 100-107.

Peltz C. (2017). The Creators of 'Comrade Detective' Have Penchant for the Absurd, https://filmschoolrejects.com/interview-comrade-detective-creators/ (10.06.2018).

Pohrib C. (2017). Comrade Detective, Vouyerism, and the Americans, „Scena 9”, https://www.scena9.ro/en/article/comrade-detective-essay-communist-romania (4.06.2018).

Poniewozik J. (2017). Nostalgia Goes Niche, https://www.nytimes.com/2017/08/03/arts/television/wet-hot-american-summer-comrade-detectivetv-review.html (4.06.2018).

Postman N. (2006). Amusing ourselves to death: Public Discourse in the Age of Show Business,London:Penguin.

Roche M. W. (2002). Hegel's Theory of Comedy in the Context of Hegelian and Modern Reflections on Comedy. Revue internationale de philosophie 3, 411-430.

Schildhause Ch. (2017). What the Hell is Comrade Detective? https://www.vanityfair.com/hollywood/2017/08/comrade-detective-amazon-channing-tatumcommunist-propaganda (6.04.2018).

Zupancic A. (2008). The Odd One In: On Comedy, Cambridge: Cambridge University Press.

Żiżek S. (2013). Why Laibach and NSK are not Fascists?http://xenopraxis.net/readings/zizek_laibach.pdf (4.06.2018).
Pobierz

Opublikowane : 2019-11-03


WINCZEWSKI, D. (2019). Komizm, ideologia i polityka w serialu Towarzysz Detektyw. Studia Krytyczne/Critical Studies, (5), 63-82. Pobrano z https://czasopisma.uni.opole.pl/index.php/sk/article/view/1447

Damian WINCZEWSKI 


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0