Wprowadzenie do dziesiątego numeru Studiów Krytycznych

Sławomir Czapnik

Uniwersytet Opolski


Gatto, John Taylor. 2005. „Przeciwko szkole: jak oświata publiczna upośledza nasze dzieci i dlaczego?”, przeł. Marek Budajczak. Kultura i
  Google Scholar

Edukacja 4: 23–31.
  Google Scholar

Lemke, Thomas. 2001. „»The birth of biopolitics«: Michel Foucault’s lecture at the Collège de France on neo-liberal governmentality”. Economy and Society 30(2): 190–207. DOI: 10.1080/03085140120042271.
  Google Scholar

Lemke, Thomas. 2002. „Foucault, governmentality, and critique”. Rethinking Marxism: A Journal of Economics, Culture & Society 14(3): 49–64. DOI: 10.1080/0893569021 01242288.
  Google Scholar

Marks, Karol. 1949. Osiemnasty Brumaire’a Ludwika Bonaparte, przeł. [?]. Warszawa: Książka i Wiedza.
  Google Scholar

Veblen, Thorsten. 1918. The higher learning in America: A memorandum on the conduct of universities by business men. New York: B. W. Huebsch.
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By / Share

Czapnik, S. (2022). Wprowadzenie do dziesiątego numeru Studiów Krytycznych. Studia Krytyczne/Critical Studies, (10), 5–7. https://doi.org/10.25167/sk.4936

Autorzy

Sławomir Czapnik 

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.