Miejsce uniwersytetu w nowoczesnym życiu

Thorstein Veblen

Uniwersytet Missouri

Abstrakt

Celem tekstu jest ukazanie miejsca uniwersytetu w rozwiniętych krajach kapitalistycznych na początku XX wieku. Autor pokazuje pokrewieństwo między adeptami wiedzy w czasach dawnych (w tym kapłanami i szamanami) i obecnych (naukowcami). W tekście
zwraca się uwagę na fakt, że bez względu na wszelkie różnice między przeszłością a teraźniejszością, w człowieku tkwi dążenie do bezinteresownej wiedzy i instynkt dobrej roboty. Współczesna cywilizacja przekształciła poszukiwanie wiedzy poddając je kryterium
biznesu, chłodnej, beznamiętnej precyzji. To przemysł oraz jego normy wyznaczają kierunki badań akademickich.

Słowa kluczowe:

nauka, wiedza, technologia, biznes, bezinteresowna ciekawość, instynkt dobrej roboty

Veblen, Thorstein. 1906. „The place of science in modern civilisation”. American Journal
  Google Scholar

of Sociology XI: 585–609.
  Google Scholar

Veblen, Thorstein. 1908. „The evolution of the scientific point of view”. University of
  Google Scholar

California Chronicle X(4): 395–416.
  Google Scholar

Veblen, Thorstein. 1914. The instinct of workmanship: And the state of industrial arts.
  Google Scholar

New York: Macmillan
  Google Scholar

Pobierz


Opublikowane
2022-06-30

Cited By / Share

Veblen, T. (2022). Miejsce uniwersytetu w nowoczesnym życiu. Studia Krytyczne/Critical Studies, (10), 93–101. https://doi.org/10.25167/sk.4943

Autorzy

Thorstein Veblen 

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.