Kościół katedralny. Aspekty prawne i teologiczne


Abstrakt

Kościół katedralny. Aspekty prawne i teologiczne

Celem artykułu jest ukazanie zagadnienia kościoła katedralnego w aspekcie prawnym i teologicznym. W jego pierwszej części przedstawiono kwestię pojęcia i znaczenia kościoła katedralnego. W drugiej części ukazano problematykę urządzenia i wyposażenia kościoła katedralnego, natomiast część trzecia została poświęcona zagadnieniu relacji biskupa diecezjalnego do jego kościała katedralnego. Całość artykułu kończy podsumowanie i bibliografia.


Pobierz


Opublikowane : 2021-10-05


Adamczyk, J. (2021). Kościół katedralny. Aspekty prawne i teologiczne. Liturgia Sacra. Liturgia - Musica - Ars, 57(1), 105-130. https://doi.org/10.25167/ls.2052

Jerzy Adamczyk  ksjerzyad@wp.pl
Wyższe Seminarium Duchowne w Radomiu  Polska


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0