O znaczeniu kategorii pogranicza w polskiej politologii


Abstrakt

Artykuł jest próbą odpowiedzi na pytanie o rolę kategorii pogranicza w polskiej politologii. Opiera się na informacjach uzyskanych w ankiecie skierowanej do 223 polskich politologów, w której zapytano ich o wagę oraz eksplanacyjny potencjał kategorii pogranicza w analizie politologicznej. Niski poziom responsywności uniemożliwia dokonanie generalizacji na całe środowisko politologiczne, dlatego tekst niniejszy jest jedynie syntezą opinii politologów, którzy odpowiedzieli na naszą ankietę. Kategoria pogranicza przedstawiona jest jako ważna i przydatna w analizie politologicznej, przede wszystkim ze względu na jej integralny związek ze współcześnie zachodzącymi zmianami, takimi jak globalizacja, deterytorializacja i regionalizacja. Pogranicze jest szczególnie istotną kategorią w politologicznej refleksji nad zmianą statusu państw narodowych oraz zmieniającą się funkcją granic państwowych. W tekście wyodrębniono również podstawowe konteksty badawcze, w jakich politolodzy wykorzystują pojęcie pogranicza. W końcowej części artykułu autorzy formułują postulaty teoretyczno-metodologiczne dotyczące stosowania kategorii pogranicza w analizie politologicznej.


Słowa kluczowe

pogranicze; granica; polska politologia; globalizacja; regionalizacja

Pobierz

Opublikowane : 2013-07-18


Opioła, W., & Czepil, B. (2013). O znaczeniu kategorii pogranicza w polskiej politologii. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 1(1), 58-63. https://doi.org/10.25167/ppbs1064

Wojciech Opioła  wopiola@uni.opole.pl
Universitet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2473-3375
Bartosz Czepil 
Universitet Opolski  Polska
https://orcid.org/0000-0003-4907-795X


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0