Wpływ badań śląskoznawczych na kształtowanie się środowiska politologicznego Uniwersytetu Opolskiego


Abstrakt

Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania roli i funkcji badań śląskoznawczych na kształtowanie się środowiska politologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Śląskoznawstwo i politologia traktowane są w nim jako bliskie sobie sfery naukowych analiz. Za takim stanowiskiem ma przemawiać fakt, iż niemal cała problematyka śląskoznawcza posiada w znacznej mierze charakter socjologiczno-politologiczny. Wiąże się to ściśle z pogranicznym usytuowaniem obszaru śląskiego, generującego poprzez swoją historyczność i wielokulturowość, wybitnie polityczne treści. Nie bez znaczenia dla narracji artykułu pozostaje kwestia wpływu śląskiej empirii na kierunki opolskich badań politologicznych, zapoczątkowanych jeszcze na przełomie lat 50. i 60. ubiegłego wieku przez prof. Józefa Kokota – współtwórcy i głównego animatora lokalnego środowiska naukowego, a rozwijanych później przez Instytut Śląski w Opolu i Uniwersytet Opolski. Tę ostatnią instytucję można uważać za pełnego sukcesora i depozytariusza opolskiej tradycji politologicznej oraz szkoły naukowej, którą ta tradycja ukształtowała.


Słowa kluczowe

śląskoznawstwo; politologia; Józef Kokot; Instytut Śląski w Opolu; Uniwersytet Opolski; Śląsk

Pobierz

Opublikowane : 2019-02-25


Kwiatek, A. (2019). Wpływ badań śląskoznawczych na kształtowanie się środowiska politologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(3), 187-210. https://doi.org/10.25167/ppbs230

Aleksander Kwiatek  akwiatek@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0002-3489-1249


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0