Mur berliński jako granica i linia frontu w czasach zimnej wojny


Abstrakt

Celem artykułu jest prezentacja okoliczności budowy, a następnie funkcji pełnionych w czasach zimnej wojny przez mur berliński. Mur został wzniesiony w 1961 r. i stanowił efekt kulminacji konfliktu między ZSRR i aliantami zachodnimi. Władzom w NRD zależało na jego budowie, aby zatrzymać emigrację ludności z Niemiec Wschodnich do Berlina Zachodniego, a następnie do RFN. Po 2015 r. na granicach wielu państw europejskich także budowane są mury, mające uniemożliwić wjazd imigrantów, szczególnie nielegalnych. W tym kontekście warto przyjrzeć się funkcjom pełnionym przez mur berliński, w tym funkcji: politycznej, strategicznej, ekonomicznej, społecznej, symbolicznej i kulturotwórczej. Na podstawie ww. funkcji można wnioskować o skutkach, jakie spowodował. Bezsprzecznie mur przyczynił się do pogorszenia sytuacji społeczeństwa Berlina wschodniego i całych wschodnich Niemiec oraz do tragedii wielu rodzin. Jednocześnie jednak doszło do wzmocnienia władz NRD. Konsekwencje funkcjonowania muru miały jednak także ogromny wpływ na sytuację w całej Europie, a nawet w świecie.


Słowa kluczowe

mur berliński; granica; zimna wojna; funkcje granicy

Pobierz

Opublikowane : 2018-06-04


Trzcielińska-Polus, A. (2018). Mur berliński jako granica i linia frontu w czasach zimnej wojny. Pogranicze. Polish Borderlands Studies, 6(1), 11-30. https://doi.org/10.25167/ppbs377

Aleksandra Trzcielińska-Polus  apolus@uni.opole.pl
Uniwersytet Opolski, Instytut Politologii  Polska
https://orcid.org/0000-0003-2610-5639


CitedBy Crossref
0

CitedBy Scopus
0